Marechaussee moet zich afzijdig houden

DEN HAAG, 9 MAART. Het detachement van de Koninklijke Marechaussee op St. Maarten heeft van minister Ter Beek van Defensie de strikte opdracht gekregen zich niet in te laten met de ordehandhaving op het eiland. Ook twintig Nederlandse mariniers die op dit moment op St. Maarten oefenen moeten volgens een woordvoerder van de marine “hun koppie zoveel mogelijk weghouden'. Zij kregen toen de onlusten uitbraken het commando om terug te keren naar hun basiskamp.

Het betreft volgens de marine een bivakoefening die regelmatig op een van de eilanden wordt gehouden. Ingewijden op Curaçao zeggen dat de oefening naar voren werd geschoven naar 2 maart omdat de acties werden voorzien. Een eerste detachement van 20 mariniers kan de komst van een grotere eenheid vergemakkelijken, zo menen zij.

De marechaussee heeft twinting manschappen op het eiland die de Antilliaanse politie hulp biedt. Hun opdracht is om de politie alleen bij te staan “ter strafrechterlijke handhaving van de rechtsorde”. Dat beleid wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de procureur-generaal van de Nederlandse Antillen mr. R. Pietersz en van de minister van justitie van de Nederlandse Antillen mr. S. Römer.

Zou de marechaussee nu ingezet worden om de orde te herstellen dan zal haar eigenlijke taak, opsporingsactiviteiten, verhoren en het samenstellen van dossiers voor het openbaar ministerie, in de toekomst in gevaar kunnen komen, zo meent men op Defensie. Het zal leiden tot een groot acceptatieprobleem als de Marechausse nu bij de ordehandhaving wordt betrokken. Dat staat recherche werkzaamheden later in de weg.

Onder het Koninkrijksstatuut kan Nederland wel worden gevraagd om hulp te bieden aan de politie op St. Maarten. Vorig jaar stonden de mariniers op Curaçao tweemaal klaar om ordeverstoringen op dat eiland te beteugelen. Zij werden in het voorjaar en in december in een staat van verhoogde paraatheid gebracht maar uiteindelijk trad alleen de eigen Antillinaase militie op en assisteerde de lokale politie bij stakingen en betogingen. Bij een verzoek van de regering van de Nederlandse Antillen om bijstand kan Nederland een eenheid van de 300 mariniers die op Curaçao en Aruba gelegerd zijn op korte termijn naar St. Maarten sturen of de oefenende mariniers versterkt inzetten. De Marechaussee mag hen niet assiteren.

    • Willebrord Nieuwenhuis