Kok steunt Lubbers over beperkte groei

DEN HAAG, 9 MAART. PvdA-leider Kok staat positief tegenover het idee van CDA-leider Lubbers om de uitgaven van de overheid alleen nog maar aan te passen voor inflatie en bevolkingsgroei. Kok zei dit gisteren op een partijbijeenkomst in Emmen.

Eind vorige week werd bekend dat een commissie onder leiding van oud-premier dr. J. Zijlstra de overheidsuitgaven in een volgende kabinetsperiode wil bevriezen. De commissie-Zijlstra adviseert het CDA over de financiële paragrafen van het verkiezingsprogramma.

Minister-president Lubbers omarmde het idee van de "nulgroei' van de commissie-Zijlstra met één toevoeging. “Je moet de bevolkingsgroei erbij betrekken”, zei Lubbers vrijdag op zijn wekelijks persconferentie.

De PvdA-leider heeft sympathie voor het plan van de commissie-Zijlstra, maar daar moet wel het voorstel van premier Lubbers bij worden betrokken. Kok noemt het “een bruikbaar instrument”.

Minister Kok (financiën) is op dit moment bezig met het opstellen van de zogenoemde Kaderbrief, de eerste aanzet voor de begroting van volgend jaar. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau moet het kabinet 9 miljard gulden bezuinigen om een financieringstekort van 3,25 procent van het nationaal inkomen te realiseren.

Minister Kok geeft de voorkeur aan de norm van de Economische en Monetaire Unie van 3 procent van het bruto binnenlands produkt. Dit heeft tot gevolg dat er volgend jaar voor een bedrag van ongeveer 5 miljard gulden moet worden bezuinigd om de EMU-norm te halen. Kok wil meer ombuigen om dit via een selectieve lastenverlichting weer terug te geven. De belasting- en premiedruk op arbeid moet worden verlaagd om zo meer mensen aan het werk te krijgen. Volgens het CPB stijgt de werkloosheid in 1993 en 1994 - zonder aanvullend beleid - met 117.000 personen.