KNP BT komt met 7 pcts obligatielening van 300 miljoen gulden

AMSTERDAM, 9 MAART. KNP BT geeft een obligatielening uit ter waarde van 300 miljoen gulden. De lening wordt aangegaan tegen een couponrente van 7 procent. Uitgiftekoers van de obligatielening, die zeven jaar loopt, is 100,70 procent. Dit heeft het concern vanmorgen bekend gemaakt. Volgens obligatiehandelaren maakt de uitgifte van lening door KNP deel uit van een sterke golf van activiteit op de obligatiemarkt. Veel ondernemingen maken van de gedaalde kapitaalmarktrente gebruik om zichzelf tegen aantrekkelijke tarieven te financieren. Het effectieve rendement van de obligatielening van KNP BT is 6,87 procent.

Vorige week werd de eind vorig jaar bekend gemaakte fusie tussen de papiergroothandel VRG, papierproducent KNP en de distributeur van grafische systemen Bührmann-Tetterode tot Koninklijke KNP BT, formeel beklonken. Vanmorgen werd de notering van de afzonderlijke aandelen VRG, KNP en Bührmann-Tetterode aan de Amsterdamse Effectenbeurs gestaakt. De noteringen maken plaats voor het gezamenlijke aandeel Koninklijke KNP BT, dat om half een vanmiddag werd gentroduceerd tegen een koers van 29,50 gulden. Het aandeel, dat notering heeft op vrijwel alle grote Europese beurzen, steeg na opening met twee kwartjes op 30 gulden.