Kamerlid Hillen moet zich matigen over vrouwenemancipatie

DEN HAAG, 9 MAART. Het Tweede-Kamerlid H. Hillen (CDA) zal zich de komende tijd wat minder uiten over zaken als vrouwen-emancipatie en kinderopvang. “Van mijn opvattingen worden dusdanige karikaturen gemaakt dat ik mij afvraag of het wel zin heeft de discussie op deze manier voort te zetten”, zegt Hillen. “Zodra ik iets aardigs over een kind of een niet-werkende vrouw zeg, wordt dat meteen als rechts-rabiaat uitgelegd.”

Hillen deed zijn uitlatingen na een ontmoeting gisteren met partijvoorzitter Van Velzen tijdens een partijdiscussie over de nota "Vernieuwd Ouderschap' van het CDA-Vrouwenberaad. Vorige week kritiseerde Van Velzen het actieve optreden van Hillen op gebieden waarop niet hij, maar fractiesecretaris Doelman-Pel eerste woordvoerder is. Deze laatste verweet Hillen vorige week de afspraak geschonden te hebben dat leden niet actief in de publiciteit treden over onderwerpen die tot andermans portefeuille behoren.

Hillen trok tijdens zijn pleidooi voor opwaardering van zorgzaamheid regelmatig de aandacht met uitspraken over kinderopvang en werkende vrouwen. Zo vergeleek hij kinderopvang met staatsopvoeding en vond hij dat werkende vrouwen hun problemen met de kinderzorg afschuiven op niet-werkende vrouwen.

Op het verwijt van Doelman-Pel wil Hillen niet ingaan. Hij zegt alleen: “Ik vind dat we als Kamerleden niet alleen nota's moeten bespreken maar ook maatschappelijke problemen moeten aankaarten.” Hij zegt uitvoerig met Doelman-Pel te hebben overlegd alvorens in de publiciteit te treden.

Tijdens de partijdiscussie gisteren trof Hillen ook Vrouwenberaad-voorzitter T. Jongma. Deze had eerder in heftige bewoordingen de in haar ogen "fundamentalistische' opvattingen van Hillen aangevallen. Gisteren is daar volgens Jongma echter niet meer over gesproken. Hillen bevestigt dat: “De ontmoeting had niet een Wiedergutmachungs-karakter.” Hij wijst erop dat Jongma al in een eerder stadium haar excuses aan hem had aangeboden over haar felle bewoordingen.

Het Vrouwenberaad heeft er volgens Jongma sinds de affaire-Hillen leden bijgekregen.