Incassoburau Intrum Justita profiteert van economische recessie

ROTTERDAM, 9 MAART. Het op de Londense beurs genoteerde incassobureau Intrum Justitia met het hoofdkantoor in Amsterdam, heeft de winst vorig jaar met tien procent zien stijgen van 9,5 tot 10,5 miljoen pond (28,2 miljoen gulden). De omzet steeg met 16 procent tot 89 miljoen pond (239 miljoen gulden). Dat heeft de onderneming vanmorgen bekendgemaakt.

Intrum Justitia heeft vorig jaar geprofiteerd van de slechte economische situatie. Onder druk van de recessie zijn ondernemingen veel meer aandacht gaan besteden aan hun kasstroom, meldde Intrum Justitia - naar eigen zeggen het grootste incassobureau in Europa - vanmorgen.

De onderneming, die in veertien landen over dochtermaatschappijen beschikt, zag de voorraad onderhanden incasso-opdrachten in 1992 met 24 procent stijgen tot 2,6 miljoen zaken. Het totale bedrag aan te incasseren debiteurenopbrensten steeg in die periode met 38 procent tot 1,4 miljard pond (3,8 miljard gulden).

Intrum Justitia, dat beheerd wordt vanuit een hoofdkantoor in Amsterdam, is tevreden over de groei in de belangrijkste markten waar de groep actief is. De enige uitzondering betrof Zwitserland, waar snelle groei leidde tot een terugval in winstgevendheid. Noorwegen, waar het in 1991 wat minder ging, herstelde zich goed. Herstructureringskosten voor onroerend goed en personeel leidden vorig jaar tot een eenmalige last van 1,1 miljoen pond (drie miljoen gulden).

De incasso-organisatie, die tevens actief is op het gebied van kredietmanagement, werkt sinds juli 1992 nauw samen met de Nederlandsche Crediet Maatschappij (NCM). De samenwerking is vooral gericht op kleinere bedrijven, die een potentiële groeimarkt vormen voor NCM, maar vaak te weinig aandacht besteden aan het beheer van hun debiteuren en daardoor een te hoog risico vormen. NCM streeft ernaar deze bedrijven er toe te bewegen eerst naar Intrum Justitia te gaan, die vervolgens de verzekeringen in bulk onderbrengt bij de NCM. Vanwege de schaalvoordelen kan NCM aan Intrum Justitia korting geven op de polis en daarvan kan Intrum Justitia dan de dienstverlening voor een groot stuk betalen.