Hogere winst Nedship Bank

Nedship Bank (Nederlandse Scheepshypotheekbank), een dochteronderneming van Rabobank Nederland, heeft in 1992 6,5 procent meer winst behaald, ondanks “een heel moeilijk jaar in de scheepvaart”.

Het netto resultaat nam toe van 16,7 miljoen gulden in 1991 tot 17,8 miljoen gulden in het afgelopen jaar. Het vrachtvervoer had te maken met kleinere ladingen en lagere scheepsprijzen in bijna alle sectoren.

De bankinstelling had onder meer te maken met een daling van de prijzen van varende schepen (in tegenstelling tot nieuwbouw) met tussen de twintig tot vijftig procent. Het produktieniveau van Nedship bleef steken op dat van 1991 en kwam uit op 753 miljoen gulden. De omzet bestond voor negentig procent uit leningen in vreemde valuta's aan buitenlandse reders.

In november 1992 nam Nedship van Norges Hypotekinstitutt uit Bergen in Noorwegen de gehele portefeuille van scheepsleningen over. Die portefeuille, met een omvang van 600 miljoen dollar (1,1 miljard gulden), wordt ondergebracht in Nedship Norge, een volledige dochteronderneming.