Frankrijk hecht toch aan een GATT-akkoord

BRUSSEL, 9 MAART. Frankrijk blijft hechten aan een goede afloop van de huidige GATT-onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel. Parijs zal zich blijven inzetten voor een “algemeen en evenwichtig” handelsakkoord.

Met deze opvallend gematigde boodschap verscheen de Franse minister van buitenlandse zaken, Roland Dumas, gisteren op de bijeenkomst met zijn collega-ministers uit de EG in Brussel. Dumas repte met geen woord over de uitlatingen van de Franse minister van landbouw, Soisson. Die verklaarde onlangs - in het vuur van de komende verkiezingen in Franrkijk - dat de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel) een achterhaalde instelling was. Ook ging Dumas gisteren niet zover als zijn premier, die twee weken geleden nog betoogde dat de huidige onderhandelingsronde van de GATT helemaal van voren af aan moet worden begonnen.

De ministers van buitenlandse zaken van de 12 EG-lidstaten spraken gisteren slechts kort over het meest omstreden agendapunt: het landbouwakkoord dat de Europese Commissie namens de gemeenschap heeft gesloten met de Verenigde Staten. In Frankrijk is groot verzet gerezen tegen dat akkoord, en de Franse socialistische regering heeft zich verbaal achter dat verzet geschaard. Maar al bij de voorbereiding van de vergadering van gisteren in Brussel, was duidelijk geworden dat niemand in de EG van plan is om de zaak nu op de spits te drijven. Denemarken, momenteel voorzitter van de EG, had namelijk al besloten om het niet tot een stemming te laten komen over een belangrijk onderdeel van het landbouwakkoord, namelijk over oliezaden.

Diplomaten wijzen er in de wandelgangen op dat het landbouwakkoord met de VS relatief zeer gunstig uitvalt voor de EG, en dat de Franse politici dat ook wel inzien, maar dat ze die boodschap moeilijk kunnen verkopen nu de verkiezingen voor de deur staan. Die worden op 21 en 28 maart gehouden. De kans is levensgroot dat de socialisten een forse nederlaag zullen lijden en niet terugkeren in de regering. Ook tegen die achtergrond wordt het verbale geweld van de Franse regering tegen het akkoord met de Amerikanen met een korreltje zout genomen. Een opmerking dat de GATT-onderhandelingen opnieuw moeten worden gevoerd, kan men niet echt serieus nemen, aldus een diplomaat. “Dat is meer een stuiptrekking van een minister die op het punt staat om weg te gaan”.