Even rekenen

Premier Lubbers heeft voorgesteld de groei van de overheidsuitgaven niet alleen te koppelen aan de inflatie maar ook rekening te houden met de bevolkingsgroei. Toch even rekenen met hulp van het CBS hoe de verhouding tussen deze factoren in de tien jaar van zijn bewind is geweest. Tussen 1983 en 1992 bedroeg de geldontwaarding 14,1 procent en steeg de bevolking met 6,3 procent. De opeenstapeling van deze twee factoren zou een stijging van de overheidsuitgaven met 21,3 procent rechtvaardigen in de periode 1983-1992.

De uitgaven op de rijksbegroting zijn in deze periode gestegen van 154 naar 204 miljard gulden, een stijging van 32,5 procent. Conclusie: tijdens de kabinetten Lubbers I, II en III zijn de rijksuitgaven gecorrigeerd voor de inflatie en per hoofd van de bevolking met zo'n tien procent reëel gestegen. Had Lubbers zich in al die voorafgaande jaren als premier maar gehouden aan zijn jongste voorstel voor de toekomst.

    • Roel Janssen