Brinkman gesterkt

VERRASSEND IS de benoeming van CDA-fractievoorzitter Brinkman als lijsttrekker bij de komende verkiezingen geenszins.

Verrassend is slechts het moment waarop het CDA-partijbestuur deze "formaliteit' heeft afgehandeld. Er was blijkbaar behoefte aan helderheid nu de discussie over de persoon Brinkman bleef aanzwellen. Die helderheid is er nu. Brinkman is aangewezen als nieuwe lijsttrekker en kandidaat-premier voor het CDA en dat zal zeker van invloed zijn op zijn functioneren binnen de partij. De twijfel die premier Lubbers keer op keer heeft weten te zaaien over zijn eigen toekomst, had Brinkman zo langzamerhand in een onmogelijke positie gebracht. Het eigen vertrek aankondigen, Brinkman aanwijzen als opvolger, en vervolgens zeggen eigenlijk “dolgraag” te willen doorgaan, is niet anders dan iemand laten bungelen. De politieke concurrenten van Brinkman, PvdA-leider Kok voorop, hebben daar de afgelopen weken dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Vanuit eigen machtspolitieke overwegingen is het gedrag van Lubbers goed te verklaren. Als leider van een coalitiekabinet is hij gebaat bij maximale speelruimte. Die is gewaarborgd als de kandidaat-opvolger ervan wordt doordrongen dat hij nog steeds in zijn stage-periode zit en het eindoordeel nog niet is gegeven. Zeker nu het kabinet aan de vooravond staat van een nieuwe zware bezuinigingsoperatie, heeft de premier er alle belang bij toekomstposities enigszins open te houden. Dat de belangen van het CDA als partij anders liggen, heeft het partijbestuur gisteren onderstreept.

DE FORMELE AANWIJZING van Brinkman is een subtiliteit, maar in de politiek komt het juist aan op subtiliteiten. Brinkman als aangewezen lijsttrekker zal hoe dan ook een andere fractievoorzitter zijn. Zijn positie is steviger geworden en Lubbers zal dat de komende weken tijdens de begrotingsbesprekingen zeker merken. De nu officieel vastgestelde rolverdeling betekent een extra belasting van dat toch al zware overleg. Temeer daar een andere hoofdrolspeler, minister Kok, zich inmiddels heeft gekandideerd als lijsttrekker voor de PvdA. De jongste manoeuvres bij CDA en PvdA leiden er toe dat de beraadslagingen over de nieuwe bezuinigingsoperatie geheel in het teken van de komende verkiezingen komen te staan, met alle risico's van dien.