Bonden stellen werkgevers in grootmetaal ultimatum

ROTTERDAM, 9 MAART. Komen de werkgevers in de metaal- en elektrotechnische industrie voor vrijdagmiddag niet tegemoet aan de vakbondseisen over aanvullende WAO-uitkeringen, dan volgen vanaf begin volgende week acties in de bedrijven.

Dit is de strekking van het ultimatum dat de industriebonden van CNV en FNV gisteren aan de werkgeversorganisatie FME hebben gesteld. Het overleg over een nieuwe CAO voor de ongeveer 200.000 werknemers in de metaal- en elektrotechnische industrie liep 25 februari vast op de eis van de bonden over een collectieve regeling ter compensatie van de verlaagde WAO-uitkeringen. De bonden zijn bereid de kosten daarvan geheel voor rekening van de werknemers te laten komen. De FME wijst zo'n collectieve regeling af; zij vindt dat zowel werkgevers als werknemers zelf moeten kunnen kiezen of ze het zogenoemde WAO-gat willen dichten of niet.

Het ultimatum van de industriebonden gaat gepaard met “een dringende oproep” aan de FME het CAO-overleg te heropenen. De werkgevers beraden zich morgenmiddag over een reactie.

De Industriebond FNV heeft gisteren stakingsvergaderingen belegd in drie bedrijven: Grootint in Zwijndrecht, Bolnes in Krimpen aan de Lek en Stork-Wärtsila Diesel, eveneens in Krimpen aan de Lek. Een overgrote meerderheid van de bondsleden koos voor verdergaande acties als de FME niet tegemoetkomt aan de bondseisen. In de loop van deze en volgende week hebben bij een groot aantal metaalbedrijven soortgelijke actievergaderingen plaats.

Als het de bonden niet lukt de WAO-reparatie voor de hele bedrijfstak te regelen, willen ze per bedrijf onderhandelen over WAO-aanvullingen. Om te voorkomen dat ze daarbij niet als onderhandelingspartner worden geaccepteerd, zullen ze zich in dat geval in eerste instantie richten op WAO-reparatie voor de eigen vakbondsleden, voor wie ze als vereniging kunnen optreden. Niet-leden zouden dan zelf kunnen kiezen om mee te doen.