Bolkestein bepleit quota voor toelaten migranten

DEN HAAG, 9 MAART. Fractieleider Bolkestein van de VVD wil dat Nederland quota gaat instellen voor de toelating van buitenlanders. Per land moet worden bekeken hoeveel mensen kunnen worden binnengelaten. Nederland is een immigratieland geworden en ook andere landen als Canada en de Verenigde Staten stellen limieten aan de vestiging van buitenlanders, aldus Bolkestein.

Hij sprak gisteravond in een tv-programma van de EO. De VVD-leider is van mening dat deze nieuwe maatregel noodzakelijk is omdat er anders onvoldoende voorzieningen kunnen worden getroffen op het gebied van huisvesting en werkgelegenheid. Bij immigratie horen antidiscriminatie en integratie. Een quotabeleid kan er mede voor zorgen dat antidiscriminatie en integratie voldoende aandacht blijven krijgen, aldus Bolkestein.

Vorig jaar groeide de bevolking meer door immigratie dan door toeneming van geboorten. De voornaamste reden is gezinshereniging. Hiervoor kwamen vorig jaar 69.000 buitenlanders naar Nederland.

Bolkestein reageerde op het Trendrapport van minister Alders (milieu) en staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting). Zij kondigden eind vorige week aan dat tot het jaar 2005 zo'n 162.000 extra woningen moeten worden gebouwd op een totale produktie van 645.000 woningen, mede om de toevloed van buitenlanders voor gezingshereniging en de opvang van asielzoekers mogelijk te maken.

Vorige week zei premier Lubbers dat de kritische grens bij de opvang van buitenlanders is bereikt. Bolkestein vroeg het kabinet om die “juiste analyse” te laten volgen door krachtig beleid.