Blankert bepleit uitdunning van CAO's

ROTTERDAM, 9 MAART. Voorzitter drs J.C. Blankert van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) wil grotere verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen bedrijven en bedrijfstakken. Hij ziet dat als logische voortzetting van de verschuiving van het overleg over arbeidsvoorwaarden naar bedrijven of bedrijfstakken, die sinds 1982 plaatsheeft.

Blankert zei dit gisteren op een bijeenkomst van de Bouw- en Houtbond FNV in Amersfoort ter gelegenheid van het vertrek van J. Schuller als voorzitter van de FNV-bond. De bondsraad van de Bouw- en Houtbond koos vice-voorzitter R. de Vries (49) als zijn opvolger. Hij was de enige kandidaat.

Blankert: “Dunnere CAO's met meer verschillen passen in een grotere individuele vrijheid van werknemers, maar de hang naar centralisme bij de vakbeweging houdt die verschillen in arbeidsvoorwaarden, arbeidskosten en arbeidstijden- en patronen nog tegen”, zo zei Blankert. Hij wil dat de vakbeweging helpt de werknemer een betere marktpositie te verschaffen. “Dat betekent dat zij de balans moet zoeken tussen rechtspositie en marktpositie.”

De NCW-voorzitter illustreerde dit aan de hand van deeltijdarbeid. De vakbeweging wil dat als wettelijk recht vastleggen, waar de werkgevers onverkort tegen zijn. Beter ware het dat de vakbeweging (mee) voorwaarden schept die het aantrekkelijk maken voor ondernemingen om mensen in allerlei functies van allerlei niveau in deeltijd te laten werken. De vakbonden zullen zich meer moeten instellen op het individu (dus ook niet langer collectieve sociale-zekerheidsregelingen), en de ondernemingsraad mag niet meer door de bonden worden weggeduwd, aldus Blankert.