Archief Den Uyl open voor publiek

AMSTERDAM, 9 MAART. Het nagelaten archief van oud-premier J. den Uyl is vanaf 1 mei voor een deel toegankelijk voor het publiek. Het archief is ondergebracht bij het internationaal instituut voor sociale geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Aan de inventarisatie van de 45 strekkende meter documenten is drie jaar gewerkt.

Het is voor de eerste maal dat een persoonlijk archief van een Nederlandse premier niet is ondergebracht in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Het archief van de in 1987 overleden premier bevat onder meer persoonlijke en politieke aantekeningen vanaf 1965, brieven en honderden foto's.

Op 1 mei, op de Dag van de Arbeid, zullen naast stukken over Den Uyls studententijd ook de dossiers over de periode dat hij werkzaam was als redacteur van Het Parool en Vrij Nederland openbaar worden. Documenten die betrekking hebben op zijn directeurschap van de Wiardi Beckmanstichting (tussen 1949 en 1962) kunnen worden bezichtigd na toestemming van de PvdA.

Het grootste deel van de documenten hebben een zakelijk of politiek karakter. Van de persoonlijke aantekeningen, zoals het politieke dagboek dat Den Uyl sinds 1965 bijhield, zal de familie Den Uyl per geval bepalen wie de stukken mag raadplegen. Wie over zijn rol in de mislukking van een tweede kabinet in 1977 wil lezen, moet nog vier jaar wachten door de extra opgelegde beperking dat materiaal over zijn premierschap ten minste twintig jaar oud moet zijn.