Alusuisse boekte hoger resultaat

De geconsolideerde winst van het Zwitserse concern Alusuisse (aluminium, verpakkingen en chemie) is vorig jaar gestegen van 101 miljoen frank tot 121 miljoen frank (146 miljoen gulden).

De verslechtering in de aluminiumsector werd gecompenseerd door een verbetering in de sectoren chemie en verpakkingen. De omzet groeide van 6,33 miljard frank tot 6,55 miljard frank (7,93 miljard gulden). In alle drie divisies ontstond een lichte omzetgroei.