Weer Israeliër dood bij aanslag in Gazastrook

TEL AVIV, 8 MAART. Vanmorgen is opnieuw een Israeliër in de Gazastrook door Palestijnen met messteken vermoord. De aanslag viel samen met de heropening van de Gazastrook, die dinsdag van Israel was afgesloten nadat een Palestijn uit Gaza twee Israeliërs in Tel Aviv met messteken had vermoord.

Dertigduizend Palestijnse arbeiders zijn vanmorgen, na verscherpte controle aan de grenspost Erez, naar hun werk in Israel teruggekeerd. Door de afsluiting van de Gazastrook waren zij zes dagen gedwongen thuis te blijven.

De nieuwe aanslag had plaats in de Israelische nederzetting Gan-Or in het Katif-district nabij de Palestijnse stad Khan-Yunis. Volgens radio Israel werd de Israeliër in zijn auto nabij zijn broeikas door twee Palestijnse arbeiders uit Khan-Yunis doodgestoken.

De moordaanslag in Gan-Or heeft de Israelische politiek onmiddellijk weer onder spanning geplaatst. De nationalistische Tsomet-partij heeft een beroep op de regering-Rabin gedaan om troepenversterkingen naar de Gazastrook te sturen om de terreur-golf de kop in te drukken. De Nationale Religieuze Partij wees de aan de Palestijnen tegemoetkomende politiek van de regering aan als de oorzaak van het Palestijnse geweld tegen joden.

Ondertussen heeft zich een rel ontwikkeld tussen Israel en de hulporganisatie van de VN voor Palestijnse vluchtelingen, UNRWA, over het gedrag van een UNRWA-medewerkster tijdens de steniging van een Israeliër nabij Rafiah, zes dagen geleden. Uit ondervraging van Palestijnen die bij deze moord waren betrokken, hebben de Israelische autoriteiten de conclusie getrokken dat de moordpartij zich onder de ogen van de vrouw, Katherine Striker, voltrok. Israel verwijt haar dat ze een militaire post op slechts enkele kilometers afstand van de plaats van het gebeuren niet heeft gewaarschuwd. Katherine Striker zegt dat ze in overeenstemming met de UNRWA-regels meermalen heeft geprobeerd telefonisch contact te krijgen met het UNRWA-hoofdkwartier in Gaza, maar vergeefs. Bovendien had ze de indruk dat de man reeds dood was toen ze op de plaats van de steniging aankwam. Gemaskerde Palestijnen gelastten haar ook terug te keren. UNRWA-functionarissen hebben Katherine Striker in bescherming gekomen; zij omschrijven de Israelische informatie over haar gedrag als “volledig onjuist”

Ook in Israelische veiligheidskringen wordt tegen overhaaste conclusies gewaarschuwd, omdat de autoriteiten zich uitsluitend baseren op informatie uit ondervraging van gearresteerde Palestijnen. Onafhankelijke waarneming van de toedracht van de steniging is er niet.

De aanslagen hebben dit jaar ook een stempel gezet op de Puriem-viering in Israel. Niet alleen het slechte weer maar ook angst van ouders kinderen verkleed de straat op te laten gaan, zette een domper op de feestsfeer.