Van Dam: reclameloze omroep wenselijk, doch politiek onhaalbaar

ROTTERDAM, 8 MAART. Het verdwijnen van reclame op de zenders van de publieke omroep is wenselijk, maar politiek niet haalbaar. Dat zei VARA-voorzitter, M. van Dam, zaterdag op een symposium van zijn omroepvereniging in Rotterdam. Een publieke omroep zonder reclame zou met de huidige kosten een verhoging van het kijk- en luistergeld vergen van 80 gulden per jaar. “Zenders zonder reclame-spots zouden het ideaalste zijn” zei Van Dam, “maar die kunnen pas verdwijnen wanneer de overheid de publieke omroepen volledig gaat financieren.” Het ziet er volgens Van Dam niet naar uit dat de politiek met een dergelijk grote verhoging van het kijkgeld inestemt.

De omroepen zijn nu voor eenderde deel afhankelijk van de STER-opbrengsten. De kijkcijfers zijn van belang voor de verdeling daarvan. “Shows en quizzen verhogen de kijkdichtheid. Voorheen was amusement nodig om de kijkers te vangen voor de serieuze programma's, maar tegenwoordig is amusement helaas noodzakelijk voor het geld”, aldus Van Dam.

Het Tweede-Kamerlid D.Dees, mediawoordvoerder van de VVD, hield in Rotterdam een pleidooi voor een herijking van het omroepbestel. Volgens Dees moeten de bestaande publieke omroepen, die naar zijn mening door hun veranderende activiteiten eerder het predikaat "privaat' dan "publiek' verdienen, niet langer gefinancierd worden uit de omroepbijdragen. De omroepen moeten zich, indien zij er voor kiezen te willen blijven bestaan, bedruipen uit reclame-inkomsten, eigen bijdragen en in de toekomst wellicht abonneetelevisie.

Geld van de overheid kan in de ogen van Dees alleen beschikbaar worden gesteld voor een reclameloze nationale omroep, die bezig is met informatie, belangen van minderheidsgroepen, Nederlandse cultuur, educatie en programma's van nationale betekenis. Voor een dergelijke omroep, een geherstructureerde NOS zonder de omroepen en vergelijkbaar met de BBC, zou één televisiezender beschikbaar moeten zijn.

De VARA-voorzitter gelooft niet in zo'n nationale zender. “De kijkdichtheid zal zo klein zijn, dat de kijkers zich zullen afvragen waarom ze nog voor die kostbare zender kijk- en luistergeld moeten betalen.”