STEUN

Het Friesch Dagblad (22.000 abonnees) zal een aanvraag voor financiële steun indienen bij het Bedrijfsfonds voor de Pers.

De krant wil met het geld een onderzoek financieren naar een meer rendabele exploitatie. Hiervoor wordt een extern onderzoeksbureau ingeschakeld, dat moet uitzoeken hoe het abonneebestand kan stijgen. Het aantal abonnees daalde vorig jaar met vierhonderd. De krant leed twee jaar geleden 1,1 miljoen gulden verlies, toen een door haar uitgegeven autokrant failliet ging. Onlangs had de krant nog een financiële tegenvaller van drie ton, toen bleek dat cheques voor een drukorder van een inmiddels failliete sportkrant niet gedekt waren. De directeur is hiervoor op non-actief gezet. Het christelijk nationale Friesch Dagblad wordt uitgegeven door de Provinciale Persvereniging voor Friesland.