President Jeltsin dreigt opnieuw met harde maatregelen

MOSKOU, 8 MAART. President Jeltsin van Rusland heeft gisteren opnieuw gedreigd met drastische maatregelen als het Volkscongres woensdag niet akkoord gaat met een referendum over de constitutionele inrichting van Rusland.

In een op de Russische televisie uitgezonden vraaggesprek zei Jeltsin dat hij zal overgaan tot “de slotoptie” en tot “extreme maatregelen” als er geen compromis wordt gevonden in het conflict over de afbakening van de competentiesvan de wetgevende en de uitvoerende macht. Hij trad niet in details, maar kondigde aan zich duidelijker te zullen uiten tijdens de spoedzitting van het Volkscongres, woensdag, als hij zijn voorstellen over een scheiding der machten zal toelichten. Jeltsin beklaagde zich over de onregeerbaarheid van Rusland. Plaatselijke of regionale bestuurslichamen besluiten presidentiële decreten niet uit te voeren en het op een conflict met de president aan te laten komen. Jeltsin zei zich woensdag sterk te zullen maken voor een wet waarin de bevoegdheden van parlement en president worden geformuleerd. “Als het congres alles afwijst, kan men de slotoptie toepassen, hetgeen niet helemaal conform de wet zou zijn, maar een eind zou maken aan de tegenstellingen in de wetten die door het parlement zelf zijn aangenomen”, aldus de president. Hij pleitte voor een compromis: “Rusland kan niet worden gered door de linksen, noch door de rechtsen, de centristen, de communisten of de democraten.” Hij zei dat hij zich met alle stromingen zou verstaan om de spanning vóór het begin van de spoedvergadering van woensdag te verminderen.

Jeltsin presenteerde dit weekeinde de vragen die hij tijdens het beoogde referendum de bevolking wil voorleggen. Als het Volkscongres dit referendum afwijst, zei hij, komt dat neer op “een bewijs dat het congres de bevolking niet vertrouwt”. De vier vragen die door het Volkscongres moeten worden goedgekeurd luiden als volgt:

“Wenst u dat de Russische Federatie een presidentiële republiek wordt?”

“Bent u het ermee eens dat de opperste wetgevende macht bij een tweekamerparlement berust?”

“Bent u het ermee eens dat een nieuwe grondwet van de Russische Federatie wordt aangenomen door een grondwetgevende vergadering die de multinationale bevolking van de Russische Federatie vertegenwoordigt?”

“Bent u het ermee eens dat elke burger van de Russische Federatie het recht heeft grond te bezitten en te benutten en zich er als eigenaar van te ontdoen?”

De Russische minister van defensie, Pavel Gratsjov, heeft zaterdag gezegd dat de strijdkrachten “neutraal” zijn in de machtsstrijd tussen Jeltsin en het parlement. “Het leger houdt zich aan de grondwet. Het laat zich niet in met politieke spelletjes - dat zou gevaarlijk zijn”, aldus Gratsjov. Vrijdag verbood de minister alle manoeuvres en troepenbewegingen in en rond Moskou voor de duur van de spoedzitting van het Volkscongres. (Reuter, AFP, AP)