Leger Angola uit Huambo verdreven

LUANDA, 8 MAART. De Angolese oppositiebeweging UNITA heeft het afgelopen weekeinde na een hevige slag van bijna twee maanden de regeringstroepen uit de zuidelijke stad Huambo verdreven. De regering in Luanda heeft gisteravond bevestigd dat haar troepen zich “om strategische redenen” uit Huambo, de tweede stad van het land, hebben teruggetrokken.

Betrouwbare gegevens over het dodental van de verwoestende slag om Huambo zijn er nog niet. Berichten uit de stad spreken van meer dan 10.000 doden. Onafhankelijke waarnemers zijn echter nog niet tot de plaats doorgedrongen. Voor beide kampen was de slag uitgegroeid tot een prestigestrijd, die dus nu voorlopig door de UNITA is gewonnen.

Onmiddellijk nadat de UNITA de inname van de stad had gemeld, kwam ze met het aanbod aan de regering om de vredesonderhandelingen te heropenen. De nieuwe besprekingen zouden echter niet meer zoals voorheen in Addis Abeba moeten worden gehouden maar in Genève. De regering toonde zich niet enthousiast om in de nieuwe omstandigheden naar de onderhandelingstafel terug te gaan.

Het is niet duidelijk of de regeringstroepen zich deels of zelfs helemaal hebben overgegeven. UNITA meldde dat de regeringstroepen, die zich hardnekkig in het paleis van de gouverneur hadden verschanst, zaterdag onder chaotische omstandigheden waren gevlucht.

Diplomaten en andere waarnemers gaan ervan uit dat de regering alles in het werk zal stellen om Huambo te heroveren. Een colonne regeringstroepen is al een paar weken uit de stad Benguela op weg naar Huambo. De regeringsmilitairen vorderen echter maar zeer langzaam en zijn nog altijd 100 kilometer van Huambo af. (Reuter, AFP)