Kok wijst uitlating Lubbers van de hand

een onzer redacteuren DEN HAAG, 8 MAART. Vice-premier Kok betreurt het dat premier Lubbers onlangs werkgevers heeft opgeroepen stakingen te riskeren wanneer de CAO-onderhandelingen met de vakbonden mislukken. Kok vindt dat werkgevers- en werknemersorganisaties ook “in de geringste twijfel” moeten praten om een staking te vermijden. Hij zei dit in een interview met de Haagsche Courant.

“Stakingen zijn soms onvermijdelijk - ik heb er zelf in een vroeger leven ook wel aan mee moeten doen - maar vaak ook niet”, aldus Kok. “Ik zeg: ga in geval van twijfel toch nog eens met elkaar praten. Zodat je het allerslechtse voor iedereen in Nederland, een staking, kunt voorkomen”.

Premier Lubbers zei eind februari in het blad van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond dat werkgevers een arbeidsconflict mogen riskeren als pogingen van de vakbonden om de WAO te "repareren' tot hogere loonkosten en dus verlies van werkgelegenheid leidt.

Kok zegt met nadruk dat zijn waarschuwing aan het adres vande werkgevers ook is gericht aan de FNV die dreigt met stakingen te beginnen als de werkgevers niet bereid zijn de aanvullende verzekering op de WAO collectief te regelen. Kok vindt, net als Lubbers, dat een “te dure CAO” slecht is voor de werkgelegenheid in Nederland, maar hij voegt er aan toe dat alles in het werk moet worden gesteld om stakingen te voorkomen.

Volgens Kok biedt de afspraak die de vakbonden onlangs hebben gemaakt met het warenhuisconcern V&D aanknopingspunten voor een oplossing. “De aanvulling van de WAO (tot zeventig procent van het laatst verdiende inkomen, red.) bij V&D is gecombineerd met een beperkte loonstijging. Deze CAO is geen blauwdruk voor andere bedrijfstakken maar moet wel extra inspireren om elkaar ook elders te vinden”.