Het feit dat er in West-Europa in, met name ...

Het feit dat er in West-Europa in, met name protestantse, kerken doorgaans weinig valt te "beleven', draagt ertoe bij dat de Kerk hier ten dode lijkt te zijn opgeschreven.

R. Dijkstra, Rijksuniversiteit Groningen

Telefoonbeantwoorders hebben een tweeledige vrijheidsvergroting voor de eigenaar, te weten: garantie van bereikbaarheid bij afwezigheid en selectie van bereikbaarheid bij aanwezigheid.

M.S. van Geenhuizen, Erasmus Universiteit Rotterdam

De huidige discussie over de pedagogische opdracht van de school maakt duidelijk dat het schooldiploma in onze maatschappij alleen een belangrijk waardepapier kan zijn indien de culturele waarden en normen van ons land daarin ook daadwerkelijk zijn verdisconteerd.

R.H. Hofman, Rijksuniversiteit Groningen

Als het celibaat zou worden afgeschaft, zou het priestertekort niet zo groot zijn.

J.W.M. Welberg, Rijksuniversiteit Groningen