Fout advocaat verhindert inzage in dossiers BVD

UTRECHT, 8 MAART. Door een procedurefout zijn 118 leden van de Vereniging Voorkom Vernietiging (VVV) hun mogelijke recht op inzage in de hen betreffende dossiers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) kwijtgeraakt. De advocaat, mr. J. Pen van het kantoor Sjocrona, Van Stigt, De Roos en Pen, heeft verzuimd tijdig 150 gulden griffierechten aan de Raad van State over te maken. De Raad van State heeft hun verzoek om inzage in de BVD-dossiers niet-ontvankelijk verklaard.

De 118 leden van de VVV (individuen en organisaties) vroegen op 6 april 1992 bij het ministerie van binnenlandse zaken onder meer om inzage in de hen betreffende BVD-dossiers. Omdat het ministerie niet op de verzoeken reageerde, stelden de 118 op 11 juni 1992 bij de Raad van State beroep in tegen het uitblijven van antwoord van Binnenlandse Zaken.

Volgens advocaat Pen is de kans om inzage in de dossiers te verkrijgen allerminst verkeken. “Er lopen nog twee procedures die door andere leden van de VVV eerder werden aangespannen bij de Raad van State. Daarnaast is antwoord te verwachten van het minister van binnenlandse zaken waarmee een nieuwe procedure kan worden begonnen”, aldus Pen. Een andere mogelijkheid is een journalist inzage in de 118 BVD-dossiers te laten vragen. Journalisten hebben op grond van hun professionele belang volgens het VVV-bestuur de beste kans inzage in BVD-dossiers te verkrijgen. Wordt dat verzoek toegewezen, dan zou de journalist de 118 individueel machtigen alsnog hun eigen dossier in te zien. De VVV heeft inmiddels een journalist voor deze procedure benaderd. “Het gaat hierbij om een laatste mogelijkheid, als alle andere procedures zouden falen”, zegt Pen. Volgens het VVV-bestuur is het ook wellicht mogelijk het ministerie van binnenlandse zaken via een klacht bij de Nationale Ombudsman alsnog tot een antwoord te bewegen.

In totaal vertegenwoordigt Pen de ruim 400 leden van de VVV op dit moment in meer dan 1.000 verschillende procedures die allemaal in verschillende stadia van voortgang verkeren. Binnenlandse Zaken wil per 1 januari 1994 beginnen met de vernietiging van een groot aantal volgens de BVD overbodig geworden dossiers.

De VVV heeft met het kantoor van mr. Pen afgesproken dat alle meerkosten voor de gemaakte fout voor rekening van het kantoor komen.