Duizenden op de been tegen verkrachtingen

AMSTERDAM, 8 MAART. Enige duizenden vrouwen hebben zaterdag in Amsterdam gedemonstreerd tegen het schenden van mensenrechten in het voormalige Joegoslavië. De demonstratie, aan de vooravond van de internationale vrouwendag, droeg het motto: "Vrouwenrechten zijn mensenrechten'.

Onder de aanwezigen bevonden zich uit Duitsland afkomstige Servische vrouwen. Zij droegen spandoeken met opschriften als: "Holland verkracht Servië'. Honderden deelneemsters haakten tijdens de tocht van de Dam naar het Museumplein af, toen zij merkten onder welke spandoeken zij liepen. De politie moest eraan te pas komen om de spanning tussen verschillende groepen deelnemers weg te nemen.

Het Landelijk samenwerkingsverband internationale vrouwendag 1993 riep aan het begin van de demonstratie op tot naleving van de mensenrechten in het voormalige Joegoslavië en erkenning van verkrachting als grond voor het verlenen van asiel. De Amsterdamse wethouder A. Wildekamp laakte het feit dat ondanks “de vele conventies waarin het oorlogsrecht is geregeld” dit oorlogsrecht “dag in dag uit wordt geschonden”. “Waar de regels niet worden nageleefd moeten zij worden afgedwongen”, aldus Wildekamp, die er aan toevoegde: “We staan met lege handen maar we kunnen wel onze betrokkenheid tonen”. Behalve in Amsterdam werd ook in Wenen en Londen gedemonstreerd.

Tijdens de bijeenkomst op het Museumplein riep minister d'Ancona (WVC) op tot solidariteit met de Bosnische vrouwen. “Onze gedachten gaan uit naar alle vrouwen in ex-Joegoslavië, en met name de Bosnische vrouwen. We zijn hier niet om met een beschuldigende vinger naar elkaar te wijzen”, aldus de minister.