Computer bij DAF wist bestanden met gegevens personeel

EINDHOVEN, 8 MAART. Bij DAF in Eindhoven zijn problemen ontstaan na een algehele veiligheidscontrole door externe deskundigen. Dat onderzoek wees uit dat de mogelijkheid bestaat dat een deel van de computerbestanden en de computerschijven met informatie over het huidige en het vroegere personeel zijn verdwenen.

Meteen nadat duidelijk werd dat de controle schade had aangericht in het computersysteem heeft hoofddirecteur C. Baan de betrokken deskundigen van het fabriekscomplex laten verwijderen.

Een team mensen uit de top van het bedrijf onderzoekt hoe groot de schade precies is. Afhankelijk van de bevindingen van de onderzoekers beraadt de leiding van DAF zich over eventuele verdere stappen. Directeur communicatie Henk Momber zegt dat dergelijke veiligheidscontroles regelmatig plaats hebben omdat in de praktijk blijkt dat werknemers vaak nogal slordig met informatiemateriaal omspringen. “Mensen laten dingen liggen, sluiten laden niet af en dat kan vooral in de huidige omstandigheden tot problemen leiden. Mochten de personeelgegevens uit de computer gedeeltelijk kwijt zijn dan is er nog geen man overboord want die informatie is ook schriftelijk vastgelegd.”

De veiligheidscontroles worden uitgevoerd buiten verantwoordelijkheid van de eigen bewakingsdienst van DAF. Tijdens de gewraakte controle is door de externe deskundigen de hoofdcomputer stilgelegd om te bewijzen dat de beveiliging niet toereikend is.

Bestuurder G. van Os van de Unie BLHP heeft samen met voorzitter P. van der Krabben van de tijdelijke ondernemingsraad afgelopen vrijdag nog een gesprek gehad met Baan. “Dat was verwarrend. Baan zei dingen die ik niet begreep over mensen die van het terrein waren verwijderd. Ik begrijp nu waar hij het over had.” Van Os heeft toen ook gevraagd om een lijst met namen van ontslagen werknemers. “Die kreeg ik niet. Ook daar deed men geheimzinnig over. De lijst werd niet vrijgegeven in het belang van de onderneming. Ik begrijp nu dat die lijst er kennelijk niet meer is.”

Vorige week hebben alle personeelsleden van DAF een kort briefje uitgereikt gekregen met het dringende verzoek om alles af te sluiten in verband met de veiligheid. Later is ook op de publikatieborden een mededeling verschenen dat er controles zouden plaats hebben in verband met de beveiliging van gegevens.