Boutros-Gali: misschien grondtroepen nodig in Bosnie

NEW YORK, 8 MAART. De lidstaten van de VN moeten bereid zijn grondtroepen naar Bosnie te sturen als de Serviers weigeren zich uit veroverd gebied terug te trekken. Dat heeft Boutros Boutros-Ghali, secretaris-generaal van de VN, gisteren gezegd.

Boutros-Ghali ging in een vraaggesprek met het Amerikaanse televisiestation ABC in op de vraag wat er zal gebeuren als de vredesbesprekingen in New York tot een akkoord leiden. Een van de punten van dat akkoord zal een terugtrekking van de Serviers uit bezette gebieden betreffen.

"De terugtrekking van de Serviers is een doel dat we hebben en als ze zich niet terugtrekken zullen we de noodzakelijke maatregelen moeten nemen", aldus Boutros-Ghali. Op de vraag welke die maatregelen zijn zei hij dat als de Serviers de internation- ale druk om zich terug te trekken, zullen weerstaan "er nog maar een oplossing overblijft: dwang".

"De leden (van de VN) zullen bereid moeten zijn grondtroepen te sturen." Hij voegde daaraan toe niet deskundig genoeg te zijn om te beoordelen hoeveel grondtroepen nodig zijn om eventueel de Serviers terug te drijven, maar "het zal zeker een grote operatie zijn" die volgens hem niet zonder de Amerikanen te verwezenlijken is.

De Amerikaanse minister van defensie Les Aspin, die in hetzelfde ABC-programma aan het woord kwam, zei dat de Amerikanen pas bereid waren troepen ter beschikking te stellen als er een vredesakkoord is ondertekend. Als alle niet-militaire middelen om de strijde te beeindigen falen, "moet je de zaak opnieuw bekijken", aldus Aspin. Hij zei dat Washington bereid blijft troepen ter beschikking te stellen voor een internationale troepenmacht die toezicht moet houden op de naleving van een vredesakkoord.

De vredesbesprekingen zijn zaterdag in New York verdaagd zonder akkoord. Maar betrokken diplomaten hebben zich gematigd optimis- tisch uitgelaten over de kans op overeenstemming. De Bosnische president Izetbegovic zei over een week naar New York terug te keren in de verwachting dat het overleg dan met succes kan worden afgerond. In een officiele verklaring lieten de EG- en VN- bemiddelaars Owen en Vance weten dat er vooruitgang is geboekt.

Het belangrijkste verschil van mening concentreert zich op de grenzen van de tien provincies van Bosnie-Herzegovina. Twee belangrijke problemen compliceren het overleg: de voortgaande strijd in Bosnie, in het kader waarvan de frontlijn zich voortdurend wijzigt, en de onenigheid binnen de diverse delegaties over concessies aan de andere partijen. (Reuter, AP, AFP)