Ambtstermijn Franse president blijft buiten grondwetswijziging

PARIJS, 8 MAART. De ambtstermijn van de Franse president blijft buiten beschouwing in de voorstellen tot wijziging van de grondwet van de Vijfde Republiek die de Franse regering binnenkort bij het parlement zal indienen. Volgens minister van justitie Vauzelle die dit meedeelde, bestaat er geen consensus over aanpassing van de ambtstermijn.

Veel Fransen vinden de presidentiële ambstermijn - zeven jaar en de mogelijkheid van herverkiezing - te lang. De Franse politici zijn verdeeld. President Mitterrand sprak zich in 1981, toen hij voor het eerst werd gekozen, uit voor een ambtstermijn van maximaal twee keer vijf jaar of één periode van zeven jaar. Eind november, toen hij de aanstaande grondwetswijzging aankondigde, liet hij weten voorstander te zijn van een termijn van “dicht tegen de zeven jaar”.

Mitterrand die al geruime tijd zeer impopulair bij de Fransen is, laat alles bij het oude omdat hij na de parlementsverkiezingen van eind maart onder zware druk zou komen te staan om af te treden als de ambstermijn tot vijf jaar zou worden beperkt. De verkiezingen zullen volgens peilingen een grote overwinning voor de rechtse oppositie opleveren. De rechtse regering die in april zal aantreden, moet twee jaar "samenleven' met Mitterrand, wiens tweede zevenjarige ambtstermijn in 1995 eindigt.

Jacques Chirac, de burgemeester van Parijs, werd gisteren op een massale bijeenkomst in Le Bourget nabij Parijs herkozen als leider van de gaullistische RPR herkozen. Van de ongeveer 30.000 deelnemers sprak 99 procent zich uit voor Chirac, die de enige kandidaat was. Chirac zei, doelend op de komende "cohabitation' van de rechtse regering en Mitterrand “dat niemand ons zal verhinderen onze politiek uit te voeren”.

Minister van buitenlandse zaken Roland Dumas, die herkozen wil worden als afgevaardigde in een kiesdistrict in Dordogne, bevestigde gisteren dat Nahed Ojjeh, de 40-jarige dochter van de Syrische minister van defensie Mustafa Tlass, de aanschaf van de scanner ter waarde van 8,2 miljoen francs voor het ziekenhuis van Sarlat (Dordogne) wil financieren. Mevrouw Ojjeh is de weduwe van de Syrische wapenhandelaar Akram Ojjeh die een fortuin verwierf. Ze leidt een stichting Tlass, die in Liechtenstein is gevestigd.

De gaullistische tegenstander van Dumas in Sarlat heeft de gift gekritiseerd. Mevrouw Ojjeh spreekt van een humanitaire actie die “politiek wordt uitgebuit”. Haar stichting heeft in het verleden meer schenkingen aan Franse ziekenhuizen gedaan, zoals een elektronenmicroscoop (twee miljoen francs) aan het Parijse hospitaal de le Salpétrière. Israelische kranten wezen in december kritisch op de goede betrekkingen tussen Dumas en de dochter van een van de sterke mannen van het regime in Damascus.

Veel Franse kiezers aarzelen nog steeds op wie ze bij de komende parlementsverkiezingen zullen stemmen. Volgens de laatste opiniepeilingen zou 31 procent nog geen keus hebben gemaakt. De kiezers op de RPR van Jacques Chirac zijn het meest zeker van hun zaak. De potentiële stemmers op de Groenen zijn het minst zeker van hun keus: 43 procent van hen houdt het voor mogelijk dat ze op een andere partij stemmen. (AFP)

    • Jan Gerritsen