Zojuist verschenen

Jan Kuitenbrouwer: Neo-Turbo. Van yuppie-speak tot crypto-mumble 168 blz., Prometheus, ƒ 19,50

H. M. Kuitert en H. S. Versnel: Het kan nog erger. Een discussie over thema's uit "Het algemeen betwijfeld christelijk geloof' 152 blz., Ten Have, ƒ 29,50

Marc van der Linden: Prins Willem Alexander. Zijn ware verhaal 126 blz., Strengholt, ƒ 29,90

Arne Zuidhoek: Vleugels van de brug., Reizen per vrachtschip. Een gids 111 blz., Fontein, ƒ 24,90

René Does & Harm Ramkema (red.): De Unie in stukken. Het nationale ontwaken van volken en staten van het GOS 198 blz., Werkgroep Oost-Europa Projecten, ƒ 24,50

Djoeke Veeninga: Standplaats Tanzania 94 blz., Jan Mets / HIVOS, ƒ 22,50

Chantal Vancoppenolle: Tussen paternalistische zorg en zakelijk management. C. J. Honig als eindpunt van persoonsgericht sociaal ondernemersgedrag in een Zaans familiebedrijf (1930-1957) 471 blz., NEHA, ƒ 59,90

Han van Gelder: De opvang van asielzoekers. Een onmogelijk vak in een onmogelijke omgeving 94 blz., Jan Mets, ƒ 22,50

Wim Zaal: Roma magica. Mysteries en mirakelen 95 blz., geïll., Conserve, ƒ 24,90

J. Bervaes, Pieter Bol, Marc Chavannes e.a.: Landschap als geheugen. Opstellen tegen de dijkverzwaring 190 blz., Cadans, ƒ 29,50

Jan Kuitenbrouwer: Neo-Turbo. Van yuppie-speak tot crypto-mumble 168 blz., Prometheus, ƒ 19,50

De auteur van Turbo-taal presenteert een nieuwe verzameling dialoogjes die geacht worden de taal van het moderne tijdsgewricht te verwoorden.

H. M. Kuitert en H. S. Versnel: Het kan nog erger. Een discussie over thema's uit "Het algemeen betwijfeld christelijk geloof' 152 blz., Ten Have, ƒ 29,50

Neerslag van een openbare discussie in juni 1992 tussen de auteur van Het algemeen betwijfeld christelijk geloof en ongelovig Leids hoogleraar Oude Geschiedenis over godsbeleving, het metaforisch karakter van religieus denken, de onzekerheid des geloofs, en de prangende vraag: ""Waar zijn we mee bezig?'

Marc van der Linden: Prins Willem Alexander. Zijn ware verhaal 126 blz., Strengholt, ƒ 29,90

Als diepgravend bedoelde levensschets van de troonopvolger, waarbij de auteur, zoals hij schrijft in zijn verantwoording, ""ontzettend veel steun heeft gehad' aan ""ontelbare knipsels uit met name De Telegraaf, Algemeen Dagblad, Weekend, Privé en Vorsten'.

Arne Zuidhoek: Vleugels van de brug., Reizen per vrachtschip. Een gids 111 blz., Fontein, ƒ 24,90

Maritiem tekenaar en auteur verhaalt van zijn liefde voor het reizen per vrachtschip en geeft nuttige tips voor al wie ook romantiek tussen de containers wil beleven.

René Does & Harm Ramkema (red.): De Unie in stukken. Het nationale ontwaken van volken en staten van het GOS 198 blz., Werkgroep Oost-Europa Projecten, ƒ 24,50

Bundel over de desintegratie van de voormalige Sovjet-Unie waarin de academische toonzetting hier en daar wordt opgevrolijkt door observaties als ""in de jaren tachtig ontstond er onder Russen ontevredenheid over de maatschappelijke ontwikkelingen in hun land'.

Djoeke Veeninga: Standplaats Tanzania 94 blz., Jan Mets / HIVOS, ƒ 22,50

Mede door het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking uitgegeven verslag van een ontnuchterende verblijf van vier maanden in Tanzania ten behoeve van wekelijkse reportage voor het VPRO-radioprogramma "Het gebouw'.

Chantal Vancoppenolle: Tussen paternalistische zorg en zakelijk management. C. J. Honig als eindpunt van persoonsgericht sociaal ondernemersgedrag in een Zaans familiebedrijf (1930-1957) 471 blz., NEHA, ƒ 59,90

Uitputtende studie van jonge Belgische historica over directielid belast met sociaal beleid van het Zaanse familiebedrijf N. V. Stijfselfabriek "De Bijenkorf' voorheen M. K. Honig Koog aan de Zaan, ook bedoeld als conceptuele biografie ""waarbij vanuit een raamwerk sociaal ondernemersgedrag bestudeerd wordt'.

Han van Gelder: De opvang van asielzoekers. Een onmogelijk vak in een onmogelijke omgeving 94 blz., Jan Mets, ƒ 22,50

Interimmanager die tussen 1990 en 1993 betrokken was bij opvang van asielzoeker geeft lucht aan zijn frustratie over de politieke, financiële, juridische, sociaal-economische, principiële, praktische en menselijke problemen die hierbij komen kijken.

Wim Zaal: Roma magica. Mysteries en mirakelen 95 blz., geïll., Conserve, ƒ 24,90

Elsevier-redacteur en Rome-kenner richt zijn blik op magische aspecten van de eeuwige stad, waar ""het vrije waaien van de geest in kerkelijke rituelen de weg kwijtraakt'.

J. Bervaes, Pieter Bol, Marc Chavannes e.a.: Landschap als geheugen. Opstellen tegen de dijkverzwaring 190 blz., Cadans, ƒ 29,50

Bundel pleidooien voor het behoud van de natuur- en cultuurwaarden van het Hollands dijkenlandschap.