Winst Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank heeft in 1992 de winst met ruim negen procent vergroot. Het nettoresultaat ging omhoog van 66,8 miljoen in 1991 tot 72,9 miljoen gulden.

Wordt een bijzondere bate in 1991 buiten beschouwing gelaten, dan steeg de winst met ruim 30 procent. Voor het lopende boekjaar verwacht de bank een verdere verbetering van het resultaat. In 1992 verstrekte de bank voor 2,07 miljard gulden aan langlopende leningen tegen 2,15 miljard in 1991. Aan de waterschappen werd 536 miljoen gulden geleend tegen 607 miljoen in 1991.