Weekoverzicht

Het was een minimale stap, maar toch. De Bundesbank verlaagde gisteren de beleningsrente van 8,49 tot 8,25 procent. De voor de geldmarkt veel belangrijker lombardrente en het disconto waren een dag eerder ongemoeid gelaten, maar de financiële markten pakten het verrassende signaal uit Frankfurt niettemin gretig op. De beurskoersen, vooral die van de obligaties, gingen onmiddellijk omhoog.

Financiële analisten zien de stap algemeen als een voorbode van meer goeds. Zij houden er rekening mee dat het Bundesbank-bestuur bij de volgende vergadering inderdaad disconto en lombardrente omlaag brengt. De afgenomen geldgroei en een begin van matiging aan het CAO-front zouden ruimte bieden. Bovendien raakt de Duitse economie in een steeds zwaardere recessie. De werkloosheid steeg vorige maand naar het recordniveau van 7,5 procent (3,45 miljoen werklozen). Buitenlandse druk van de G-7 (rijke industrielanden), die vorig weekeinde in Londen een ministersbijeenkomst hadden, en de partners in het Europees Monetair Stelsel (EMS) zal in het besluit van de Bundesbank ook een rol hebben gespeeld. Maar dat zal men in dit bolwerk van monetaire onafhankelijkheid niet snel toegeven.

De Duitse regeringscoalitie werd het eens over een verhoging van de benzine-accijns, terwijl het verkeersvignet, ook voor buitenlanders, werd uitgesteld tot mogelijk 1996. De belastingverhoging brengt mogelijk een Solidariteitspakt (tussen coalitie, oppositie, sociale partners en deelstaten) over herstel van de Duitse economie en wederopbouw van Oost-Duitsland dichterbij. En dat zou ook de Bundesbank tot meer toegevendheid bewegen.

Italië moet zich steeds meer zorgen maken. De corruptieschandalen houden het land al maanden in hun greep. Standard & Poor's verlaagde de kredietstatus van het land met een klasse naar AA. Het meest opmerkelijke was dat hierbij voor het eerst naar de smeergeldaffaires werd verwezen.

In Groot-Brittannië zet het voortdurend door de regering aangekondigde herstel maar niet door. Premier John Major begon deze week voor het eerst zijn voorganger Margareth Thatcher voor het eerst verwijten te maken in een vraaggesprek met The Independent, zonder haar overigens bij name te noemen. De ideologie van de vrije markt, die bij uitstek door de "IJzeren Dame' werd gepropageerd, heeft volgens Major de industriële basis van het land weggeslagen. En dat is een van de redenen dat het economisch herstel zo moeilijk op gang komt. “De dienstensector is niet genoeg.” Hij waarschuwde dat de Britse industrie niet de tradtionele fout moet maken zich alleen te concentreren op de “zachte” thuismarkt.

Heel wat beter gaat het in "booming' Hong Kong. De effectenbeurs bereikte een nieuwe recordhoogte van 6502.81 punten. Een van de redenen was het overheidsbudget. Hierin werd een verlaging van de inkomstenbelasting aangekondigd, terwijl de sociale uitgaven en investeringen worden opgevoerd. Onderdeel van het plan is de aanleg van een snelweg van Hong Kong naar de Chinese provincie Shenzen, ook al zo'n enorme groeipool.

's Werelds grootste vliegtuigbouwer, Boeing, is opmerkelijk positief over de perspectieven op langere termijn voor de sector. Onlangs kondigde Boeing een personeelsinkrimping aan met 28.000 (een vijfde van het totaal) in de komende achttien maanden. Volgens haar jongste rapport "Marktverkenningen 1993' zal het passagiersvervoer tot 2010 met 5,4 procent groeien. De komende twintig jaar zullen in totaal 13.300 nieuwe vliegtuigen nodig zijn, een kwart voor vervanging en driekwart voor uitbreiding van de luchtvloot. Vooral het luchtverkeer tussen Europa en Azië zal jaarlijks fors groeien met 8,6 procent tot het jaar 2000.

De wereld verloor een opmerkelijk econoom in de Belgisch-Amerikaanse hoogleraar Robert Triffin, die op 81-jarige leeftijd overleed. In zijn Gold and the dollar crisis voorspelde hij reeds in 1957 de Verenigde Staten onmogelijk konden blijven voldoen aan de gegarandeerde inwisselbaarheid van dollars in goud. Dat was veertien jaar vóór de dollarcrisis; er zijn altijd nog economen met een heldere blik.