Volkscongres kan Jeltsin 10 maart afzetten

MOSKOU, 6 MAART. Het Congres van Volksafgevaardigden, het hoogste orgaan in Rusland, zal aanstaande woensdag nagaan of president Boris Jeltsin de grondwet naleeft. Daarmee is in principe de weg geopend voor een afzettingsprocedure van het staatshoofd.

Het Russische parlement keurde gisteren met 133 tegen 18 stemmen de agenda voor het aanstaande Volkscongres goed en een van de agendapunten is de controle op het functioneren van Jeltsin. Het overwegend conservatieve Congres zal zich buigen over “de naleving van de grondwet door de hoge machtsorganen van de staat en de verantwoordelijkheden van de staat”. Het zal daarover een uitspraak doen na een rapport te hebben gehoord van de voorzitter van het constitutionele hof, Valeri Zorkin. Het parlement stemde eerder op de dag met grote meerderheid voor het houden van een spoedzitting van het Volkscongres, komende woensdag.

Tijdens de bijeenkomst van het Volkscongres zal ook een debat worden gewijd aan het referendum dat Jeltsin op 11 april wilde houden over een nieuwe grondwet die de bevoegdheden van president en parlement had moeten vastleggen. Aangenomen wordt dat het Congres de volksraadpleging zal verwerpen. Het besluit van het Russische parlement komt neer op een oorlogsverklaring aan de uitvoerende macht. De regels voor een "impeachment'-procedure zijn nog vaag, maar als het staatshoofd of leden van zijn regering "schuldig' worden bevonden, kan het Congres hen in het uiterste geval afzetten.

De afgevaardigden torpedeerden gisteren Jeltsins voorstellen voor een constitutioneel akkoord met zijn rivaal, parlementsvoorzitter Roeslan Chasboelatov. In een resolutie zeiden zij zich “niet bevoegd” te achten om over de plannen te oordelen. Jeltsin had voorgesteld af te zien van het referendum en van enkele van zijn bevoegdheden in ruil voor concessies van het parlement.

De afgevaardigden gingen heftig te keer tegen Jeltsin en zijn voorstellen om de machtsstrijd op te lossen. Vice-voorzitter Nikolaj Rjabov noemde die “onevenwichtig”. Volgens Chasboelatov komen ze neer op “een ultimatum” en kan er “geen sprake van zijn dat dit document wordt aangenomen”.

President Jeltsin was door de afgevaardigden opgeroepen om uitleg te geven over een bijeenkomst die hij woensdag had met de bevelhebbers van de diverse militaire regio's. Naar aanleiding daarvan deden geruchten de ronde over de voorbereiding van een staatsgreep. Maar Jeltsin liet zich vandaag niet zien. Minister Pavel Gratsjov van defensie sprak de coupgeruchten gisteren voor de tweede maal in drie dagen tegen. (AP, AFP)