Telefoonbeantwoorders hebben een tweeledige ...

Telefoonbeantwoorders hebben een tweeledige vrijheidsvergroting voor de eigenaar, te weten: garantie van bereikbaarheid bij afwezigheid en selectie van bereikbaarheid bij aanwezigheid.

M.S. van Geenhuizen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het tennisspel kan als kijkspel aantrekkelijker worden gemaakt door de tweedeopslag af te schaffen.

G.J. Jonker, Rijksuniversiteit Groningen

Als het celibaat zou worden afgeschaft, zou het priestertekort niet zo groot zijn.

J.W.M. Welberg, Rijksuniversiteit Groningen

De informatieve waarde van tekstboekjes van CD's met klassieke muziek zou sterk toenemen, wanneer daarop niet willekeurige musicologen, maar de uitvoerende musici zelf aan het woord zouden worden gelaten over de kunstwerken die zij vertolken.

A. van der Dussen, Vrije Universiteit Amsterdam

Het fysische begrip 'chaos' wordt vaak verward met het in het normale spraakgebruik gehanteerde begrip.

T. van der Veldt, Vrije Universiteit Amsterdam

Chaos op het bureau van een onderzoeker getuigt van een creatieve geest.

T. de Vries, Vrije Universiteit Amsterdam