Ramsj

Ernst Burger: Franz Liszt Gebonden, Princeton University Press 1989 van ƒ 164,00 voor ƒ 59,90. Het Martyrium Amsterdam.

Ivor Keys: Mozart His music in his Life Gebonden, Holmes & Meier Publishers 1980, van ƒ 73,70 voor ƒ 19,90. Het Martyrium Amsterdam.

Volkmar Braunbehrens: Mozart in Vienna Gebonden, Grove Weidenfeld 1986, van ƒ 57,60 voor ƒ 24,50. Van Gennep Amsterdam.

Lucas van Dijck en Ton Koopman: Het klavecimbel in de Nederlandse kunst tot 1800 Paperback, Walburg Pers 1987, van ƒ 34,90 voor ƒ 12,50. Steven Sterk Utrecht.

William Mann: James Galway's Music in Time Gebonden, Harry N. Abramms 1982 van ƒ 75,60 voor ƒ 25,90. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Stanley Sadie en Alison Latham: Stanley Sadie's Music Guide an introduction Gebonden, Prentice Hall 1986, van ƒ 65,60 voor ƒ 19,90. Het Martyrium Amsterdam.

Marcello Conati: Encounters with Verdi Paperback, Cornell University Press 1984, van ƒ 38,50 voor ƒ 14,50. Van Gennep Amsterdam.

Otto Friedrich: Glenn Gould A life and variations Gebonden, Random House 1989, van ƒ 72,70 voor ƒ 29,50. Van Gennep Amsterdam.

Ernst Burger: Franz Liszt Gebonden, Princeton University Press 1989 van ƒ 164,00 voor ƒ 59,90. Het Martyrium Amsterdam.

Een 358 pagina's tellend "dagboek' van Franz Liszt, een van de interessantste en beroemdste kunstenaars uit de 19de eeuw - waarin we de pianist en componist (1811-1886) volgen tijdens zijn tournees door Europa. Het is bovendien zeer ruim geïllustreerd met portretten en contemporaine etsen, waterverven, schilderijen en foto's (prachtig op crème papier afgedrukt, deels in sepia-tinten) van bijna alle plaatsen waar hij kwam, huizen die hij bewoonde (o.a. de Villa d'Este in Tivoli) en personen die hij kende en ontmoette, onder andere dus ook zijn schoonzoon Richard Wagner. Met uitvoerige bijschriften en talloze citaten uit brieven en kranten, registers en oeuvrelijst, schept dit boek een indrukwekkende beeldbiografie van Liszt èn van de hele vorige eeuw - in zijn soort de absolute top.

Ivor Keys: Mozart His music in his Life Gebonden, Holmes & Meier Publishers 1980, van ƒ 73,70 voor ƒ 19,90. Het Martyrium Amsterdam.

Volkmar Braunbehrens: Mozart in Vienna Gebonden, Grove Weidenfeld 1986, van ƒ 57,60 voor ƒ 24,50. Van Gennep Amsterdam.

Sinds de ontmythologiserende Mozartbiografie van Hildesheimer zijn we definitief af van de al te zielige romantiserende anekdotes over de miskende en arme componist met zijn domme egocentrische vrouwtje. Maar met het afschrapen van de leugens en het optuigen met Hildesheimers eigen romantische schrijfstijl was niet het laatste woord gezegd. Ivor Keys kon wat bekend is over Mozart beknopter en zakelijker behandelen in een toch leesbare tekst. Volkmar Braunbehrens wist echter met veel nieuws te komen: over Mozart, maar vooral ook over de snel veranderende tijdgeest, de maatschappelijke situatie en de levensomstandigheden in het Wenen van de liberale Keizer Joseph II ten tijde van de Franse revolutie. Het verklaart veel als normaal van wat vroeger als vreemd werd beschouwd.

Lucas van Dijck en Ton Koopman: Het klavecimbel in de Nederlandse kunst tot 1800 Paperback, Walburg Pers 1987, van ƒ 34,90 voor ƒ 12,50. Steven Sterk Utrecht.

Vanaf ongeveer 1450, toen Henricus Arnolds van Zwolle een manuscript illustreerde, tot ongeveer 1780, toen ze uit de mode raakten, werden klavecimbels in allerlei soort (clavichorden, spinetten en virginalen) vele malen afgebeeld door Nederlandse schilders, etsers, tekenaars en grafici. De 250 voorbeelden uit die periode, aangevuld met nog enkele uit later tijd, illustreren de populariteit van het instrument, dat meestal binnen werd gebruikt, maar bij feestelijke gelegenheden ook in tuin en park.

William Mann: James Galway's Music in Time Gebonden, Harry N. Abramms 1982 van ƒ 75,60 voor ƒ 25,90. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Als men maar niet let op de titel en het omslag met de foto van fluitist James Galway, dan biedt het boek van William Mann - een gerespecteerd muziekauteur - een schat aan prettig leesbare en geordende kennis over het muziekleven in een periode van 28.000 jaar: van de Venus van Laussel die op een bisonhoorn speelde, tot John Cage, Witold Lutoslawski en Iannis Xenakis.

Stanley Sadie en Alison Latham: Stanley Sadie's Music Guide an introduction Gebonden, Prentice Hall 1986, van ƒ 65,60 voor ƒ 19,90. Het Martyrium Amsterdam.

Een fijn dik boek (544 pagina's) over muziek met veel muziekvoorbeelden, oeuvre-overzichten en biografische bijzonderheden dat het cultuurverschijnsel muziek (vanaf 1100 tot heden) ook nog in de geschiedenis plaatst tegenover ontwikkelingen in literatuur, beeldende kunst en filosofie. Auteur Stanley Sadie is een befaamd musicoloog en hoofdredacteur van de zeer gezaghebbende en uiterst omvangrijke New Grove Dictionary of Music and Musicians.

Marcello Conati: Encounters with Verdi Paperback, Cornell University Press 1984, van ƒ 38,50 voor ƒ 14,50. Van Gennep Amsterdam.

Een uitvoerige collectie complete ooggetuigeverslagen en interviews met Verdi, goed ingeleid en aangevuld met andere persoonlijke geschriften en herinneringen. Altijd leuk, Verdi, vooral over zijn tijdgenoot Wagner: ""Die muziek is uitstekend in een Duitse omgeving. In Italië niet. (-) Ik hoorde Lohengrin in Wenen en doezelde weg in die verdoving. Zelfs de Duitsers doezelden!''

Otto Friedrich: Glenn Gould A life and variations Gebonden, Random House 1989, van ƒ 72,70 voor ƒ 29,50. Van Gennep Amsterdam.

Nu Sony (bijna) alle opnamen van de tien jaar geleden overleden pianist Glenn Gould uitbrengt, is ook de dikke biografie van Friedrich weer actueel. Bijna alles staat erin, ook het antwoord op de vraag waarom het Karajan-project niet lukte. Gould: ""(lange pauze) Ja. (langere pauze) Maar ik kan het niet zeggen.'' De lijst met al zijn concerten (16 febr. 1945 tot 10 april 1964) blijft staan; de discografie met de CBS-opnamen wordt dus nu aangevuld door Sony, inmiddels eigenaar van CBS.

    • Kasper Jansen