Overschrijding budget Stedelijk van één miljoen

AMSTERDAM, 6 MAART. Wim Beeren, voormalig directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, heeft over 1992 bijna een miljoen gulden te veel uitgegeven. Het betreft vooral de post tentoonstellingen, die met 700.000 gulden is overschreden. Dat heeft cultuurwethouder E.C. Bakker gisteren bekendgemaakt. Zijn opvolger Rudi Fuchs zal voorlopig “zuiniger aan moeten doen”.

Beeren is per 1 februari met pensioen gegaan. Fuchs, die in het Haags Gemeentemuseum een negatief saldo van bijna vier miljoen achterliet, zal volgens Bakker de achterstand op de begroting van het museum moeten inlopen en hij heeft Fuchs gevraagd op korte termijn met voorstellen daartoe te komen. De overschrijding bij het Stedelijk Museum bedraagt 974.000 gulden. Dat is vooral het gevolg van een aantal grote tentoonstellingen die het afgelopen jaar zijn gehouden, waaronder de tentoonstelling van Russische kunst uit het begin van deze eeuw, De Grote Utopie, die van de Amerikaanse pop-art-kunstenaar Jeff Koons en de beeldententoonstelling in de Nieuwe Kerk. “De vaste kosten hebben wij in de hand,” zei Bakker. Door de hoge kosten van de tentoonstellingen is tevens het tentoonstellingsfonds van een miljoen gulden uitgeput.

Bakker heeft gisteren B en W over het geconstateerde tekort ingelicht. Een gedetailleerde specificatie van de uitgegeven bedragen moet nog volgen. Bakker wees er nog op dat in Amsterdam, waar de Dienst Musea voor Moderne Kunst over een budget van 21 miljoen beschikt, de situatie anders is dan in Den Haag, met een budget van 12 miljoen voor het museum en een chaotische administratie. “In Den Haag is de overschrijding over enkele jaren ontstaan,” aldus Bakker. “Bij het Stedelijk Museum zijn de laatste jaren geen overschrijdingen geweest, in 1990 hield men zelfs over.”

Ook bij het voormalige Museum Fodor, dat per 1 januari heeft moeten wijken voor het landelijke Vormgevingsinstituut, is te veel uitgegeven, namelijk ruim 82.000 gulden. Volgens een eerste analyse van de gemeente is dit te wijten aan het organiseren van exposities waarvoor geen of onvoldoende budget was. De wethouder noemde met name de "afscheidsexpositie' in december, waarbij kunstenaars het gebouw van onder tot boven met kunstwerken hadden bekleed.

Beeren heeft volgens Bakker eind december al geschreven dat er een mogelijk tekort over 1992 zou ontstaan van ruim een half miljoen. De wethouder heeft nu Fuchs verzocht om een nadere specificatie van de verschillende overschrijdingen, waarbij hij ook moet kijken of deze te vermijden waren.