Opheffing adviesraden

DEN HAAG, 6 MAART. Het kabinet is het goeddeels eens met het voorstel van een commissie uit de Tweede Kamer om binnen drie jaar vrijwel alle adviesorganen van de regering op te heffen.

Dit blijkt uit de kabinetsreactie op het rapport "Raad op maat' van de bijzondere kamercommissie-De Jong. Alleen de suggestie per departement slechts één adviesraad in te stellen, wijst het kabinet af. Dat leidt slechts het ontstaan van allerlei suborganen. Het kabinet wijst er op dat “om het risico van een departementale advieskathedraal met vele kapellen te voorkomen” het wellicht beter is “per beleidscluster” één adviesraad in te voeren, die dan meerdere ministeries bedient.

Premier Lubbers vindt dat de Tweede Kamer moet zorgen dat de conclusies en aanbevelingen van de commissie worden omgezet in concrete voorstellen. Het kabinet zal op korte termijn met wetsvoorstellen komen en wil het onder meer mogelijk maken dat de Tweede Kamer buiten de regering om advies kan vragen.

De operatie heeft betrekking op circa 120 adviesorganen. De positie van de Raad van State als adviesorgaan is zowel voor de Kamercommissie als voor de regering onbetwist. Het kabinet vindt dat over de positie van de Sociaal-Economische Raad (SER) een aparte discussie op zijn plaats is.