Onrust bij GAB's door uitblijven van begroting

DEN HAAG, 6 MAART. Bij de regionale arbeidsbureaus groeit de ongerustheid over het uitblijven van de vaststelling van de begroting voor dit jaar. De vertegenwoordiger van minister De Vries in het bestuur weigert zijn handtekening onder de begroting te zetten.

Aanleiding is een meningsverschil over de aard van de financiële reserve van het CBA met de medebestuurders werkgevers en werknemers. Het CBA is het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening, de overkoepelende organisatie van de arbeidsbureaus, bestuurd door overheid en sociale partners.

Het conflict draait om de vraag of vorig jaar aangegane, maar pas dit jaar betaalde verplichtingen uit de reserve moeten worden betaald. Ja, zegt De Vries, nee zeggen werkgeves en werknemers. Zij vinden dat het om lopende verplichtingen gaat, die bij betaling uit de reserve het strategisch karakter ervan aantasten.

Sociale partners vinden dat de kosten in zo'n situatie moeten overlopen uit de begroting van het jaar daarvoor. Als De Vries voet bij stuk zou houden, zou dat een aanzienlijke deuk slaan in de reserve van 184 miljoen gulden. Hoewel vaststelling van de begroting uitblijft, zijn er nog geen financiële problemen voor de regionale arbeidsbureaus. De regionale besturen worden echter wel terughoudender bij het aangaan van verplichtingen, aldus een woordvoerder van het CBA. In regio's als rond Eindhoven, waar door het Daf-drama een ontslaggolf op de arbeidsbureaus terechtkomt, is dat een slechte zaak.

De arbeidsvoorziening mag maximaal 10 procent van de rijksbijdrage als reserve meenemen naar een volgend jaar. Dat geld kan worden gebruikt als daar ,strategische aanleiding'' voor is, bij voorbeeld om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op te vangen of om speciale programma's te ontwikkelen.

Volgende week donderdag proberen partijen een oplossing te vinden.