Lubbers pleit voor koppeling uitgaven en bevolkingsgroei

DEN HAAG, 6 MAART. Premier Lubbers vindt dat bij de vaststelling van de hoogte van de overheidsuitgaven rekening zou moeten worden gehouden met de groei van de bevolking. Dat kan betekenen dat het financieringstekort in de toekomst minder snel wordt verkleind dan nu wordt geraamd.

Lubbers zei dit gisteravond na afloop van de ministerraad. Hij reageerde daarmee op de voorstellen van de commissie-Zijlstra, die adviseert over de financiële paragrafen van het verkiezingsprogramma van het CDA. Oud-premier J. Zijlstra en zijn commissie streven naar een bevriezing van de overheidsuitgaven op het huidige peil.

Lubbers noemde het voorstel van Zijlstra een “principieel goede gedachte”. Alleen zei hij het “realistisch” te vinden ook te kijken naar de bevolkingsgroei, die mede wordt veroorzaakt door de immigratie. Daarom stelt hij voor de overheidsuitgaven niet alleen slechts mee te laten stijgen met de inflatie maar ook met de bevolkingsgroei. Deze laatste bedraagt nu 0,6 procent per jaar. De premier verwacht dat de commissie-Zijlstra bij haar uiteindelijke voorstellen met deze suggestie rekening zal houden.

Van de CDA-fractie was niemand bereikbaar voor commentaar; PvdA-woordvoerder Melkert wilde nog niet reageren.

Financieel specialist R. de Korte (VVD) noemt het “opmerkelijk dat de premier ruimere opvattingen heeft dan zijn minister Andriessen (economische zaken)”. Andriessen deed namelijk eerder voorstellen die volgens De Korte aansluiten op die van Zijlstra. Als gevolg van de voorstellen van Andriessen zou tussen 1995 en eind 1998 uiteindelijk ongeveer 15 miljard moeten worden bezuinigd. Door de suggestie van Lubbers zal dat bedrag beduidend lager uitkomen, denkt het VVD-Kamerlid.