Locher volgt mogelijk Fuchs op

ROTTERDAM, 6 MAART. De huidige conservator collecties en waarnemend directeur van het Haags Gemeentemuseum, dr J. L. Locher, is kandidaat voor de opvolging van Rudi Fuchs. Dat heeft Locher gisteren bevestigd.

De gemeente Den Haag wil bevestigen noch ontkennen dat Locher (53) ook inderdaad Fuchs' opvolger wordt. B en W beslissen vóór eind maart. Locher noemt berichten over zijn benoeming prematuur.

Locher, die hoogleraar kunstgeschiedenis (van de negentiende en twintigste eeuw ) was in Groningen, is in 1988 door Fuchs naar het Gemeentemuseum gehaald. Locher bepleit voortzetting van het beleid van Fuchs, zoals neergeschreven in de beleidsnota 1991-1996, waarmee de gemeenteraad unaniem akkoord is gegaan. “Dat beleid krijgt ook brede steun binnen het museum,” aldus Locher.