Lichte daling van werkloosheid VS verrast economen

NEW YORK, 6 MAART. Door een toename van het aantal banen met 365.000 is de werkloosheid in de Verenigde Staten vorige maand gedaald met een tiende procentpunt tot 7,0. Het aantal werklozen bedraagt 8,9 miljoen. Dat heeft het Bureau of Labor Statistics (BLS) gisteren bekendgemaakt.

Gecorrigeerd naar seizoensinvloeden is het aantal personen, dat werkloos is, weinig veranderd in vergelijking met vorige maand, zegt het BLS in een toelichting. “Het werkloosheidspercentage staat nu 0,7 procentpunt lager dan in juni vorig jaar maar het is nog altijd 2 procentpunten hoger dan het niveau van begin 1990, voorafgaand aan de recessie”, aldus het BLS.

De daling is een verrassing voor economen, die bijna zonder uitzondering rekenden op een stijging tot 7,2 procent. President Clinton zei in een eerste reactie dat de daling van de werkloosheid nog geen gelijke tred houdt met het tempo van het herstel, zoals zich dat in andere cijfers manifesteert. De daling wordt enigszins argwanend bekeken omdat er volgens sommigen nog geen duidelijke lijn in de toename van de werkgelegenheid te zien is. In januari kwamen er slechts 105.000 banen bij, wat zeer gering is voor een herstel van de Amerikaanse economie.

De toename van het aantal banen in februari is verrassend hoog. Dat desondanks het werkloosheidspercentage met slechts 0,1 procentpunt daalt, komt doordat het aantal personen op de arbeidsmarkt groeide met bijna 250.000. Groei van de werkgelegenheid had vooral plaats in de bouw (96.000), winkels en warenhuizen (131.000) en de service-sector (131.000). De werkgelegenheid in de industrie was nagenoeg gelijk.

“We moeten kijken naar het gemiddelde van de afgelopen maanden”, aldus een optimistische Neal Soss, econoom bij First Boston. “Het vorige cijfer gaf een vertekening te zien, dat was duidelijk laag in verhouding. Nu is het veel te hoog. Dat komt doordat de werkgelegenheidsgroei in de bouw en in de winkelsector beïnvloed wordt door het seizoen.” Niettemin ziet Soss een duidelijke opwaartse trend. “Het herstel is er en de economie groeit, dus wat dat betreft is dit cijfer goed nieuws”, zegt Soss.

Groei van de werkgelegenheid wordt gezien als een voorwaarde voor een gezond economisch herstel. Zonder een toename van het aantal werkenden, dat de bestedingen aanwakkert is het onwaarschijnlijk dat de VS dit jaar een groei van 3 procent of meer bereikt.