Het CDA-Vrouwenberaad is al enige tijd woedend ...

Het CDA-Vrouwenberaad is al enige tijd woedend over de in zijn ogen "fundamentalistische' opvattingen van het Tweede Kamerlid H. Hillen (CDA) over de verhouding tussen man en vrouw. Begin deze week kwam daar partijvoorzitter Van Velzen bij. Die vond dat Hillen zich niet moest zo intensief moest bemoeien met onderwerpen zoals emancipatie en kinderopvang, waar anderen in de fractie over gaan, zoals Doelman-Pel.

En nu treedt ook Doelman-Pel, tevens lid van het fractiebestuur van het CDA, in het strijdperk tegen Hillen. Deze schetst in haar ogen een te traditioneel beeld van vrouwen, als zouden die liever vieze luiers wassen van hun kinderen dan een baantje bij de Hema nemen. De keuze hiertussen moet aan de vrouw zelf worden overgelaten, vindt Doelman-Pel. En als Hillen kinderopvang met staatsopvoeding vergelijkt zoals hij laatst tijdens een televisieprogramma deed, vertegenwoordigt hij niet de mening van de gehele fractie, aldus Doelman-Pel.

Ze omzeilt het antwoord op de vraag of fractievoorzitter Brinkman na terugkeer van zijn ski-vakantie Hillen tot de orde zal roepen. Wel zegt ze: “Meneer Brinkman is gewoon lid van het CDA, dus meneer Brinkman zal zich net zo goed aan het verkiezingsprogramma moeten houden. Als fractievoorzitter mag hij best trendzettend zijn in discussies, maar daar kunnen we met z'n allen ook weer tegengas tegen geven.”