Groter aantal asielzoekers naar Nederland

DEN HAAG, 6 MAART. In de eerste twee maanden van dit jaar hebben zich in Nederland 3.256 nieuwe asielzoekers gemeld.

Dit aantal is beduidend hoger dan de 2.637 die in de eerste twee maanden van 1992 naar Nederland kwamen. Het ministerie van justitie heeft dit gisteren bekendgemaakt. Bijna eenderde van de asielzoekers van 1993 komt uit Somalië: 947. Daarnaast kwamen 1.503 asielzoekers uit het voormalige Joegoslavië naar Nederland. Zij vallen overigens niet onder de normale asielprocedures, maar onder de zogenoemde ontheemdenregeling. Het totale aantal asielzoekers in de eerste twee maanden van 1993 komt inclusief de ex-Joegoslaven op 4.759. Het aantal uitwijzingen bedroeg in januari en februari van dit jaar 3.602. In 2.483 gevallen ging het daarbij om reguliere zaken, vooral uitzetting van illegalen. In 1.119 gevallen ging het om uitgeprocedeerde asielzoekers. Verder is bekend geworden dat Kosto eind vorig jaar de asielstatus heeft verleend aan drie vluchtelingen (een Rus en twee Iraanse vrouwen) op grond van vervolging wegens homoseksualiteit. Tot nu toe kregen dergelijke vluchtelingen vaak een verblijfsvergunning op humanitaire gronden.