Grafiek: Vorig jaar daalde de bezettingsgraad van ...

Grafiek: Vorig jaar daalde de bezettingsgraad van de Nederlandse industrie met één procent tot 83,5 procent.

Sinds 1984 is de bezettingsgraad nog niet zo laag geweest. De bezettingsgraad is het verschil tussen de werkelijke produktie en de maximaal haalbare produktie van de industrie in Nederland. Het CBS meet de bezettingsgraad in de conjunctuurenquête die maandelijks wordt gehouden onder bedrijven in Nederland.

Tijdens de recessie in het begin van de jaren tachtig jaren daalde de bezettingsgraad tot een dieptepunt van 78,1 procent. Een lage bezettingsgraad betekent dat veel machines op halve kracht draaien of zelfs geheel stilstaan. Een hoge bezettingsgraad geeft aan dat het goed gaat met de industrie, maar verhoogt tevens de kans op een stijging van de inflatie. Bij een hoge bezettingsgraad is het voor bedrijven veel eenvoudiger om hogere prijzen te vragen voor hun produkten. Hoewel afnemers zullen zoeken naar goedkopere leveranciers, is de kans dat zij deze vinden klein. Een hoge bezettingsgraad duidt erop dat veel machines al op hun maximale capaciteit draaien. Meer produceren is niet mogelijk. Totdat het aantal machines is toegenomen, waardoor de concurrentie tussen verschillende industriële bedrijven weer toeneemt, heeft de industrie haar afnemers in een houdgreep en blijft de kans op hogere prijzen en dus hogere inflatie bestaan. (Onderzoek: Niek den Tex)