EUTHANASIE

Op maandag, 22 februari maakte Walter Goddijn in een opinieartikel een reconstructie van feiten waarbij hij tot de conclusie kwam, dat Kardinaal Simonis ook beschuldigd kan worden van de vergelijking die Mgr. Sgreccia heeft gemaakt tussen de Nederlandse euthanasiewet en die van de Nazikampen.

Enkele jaren geleden maakte professor Dessaur in NRC Handelsblad ook al zo'n vergelijking. En dinsdag 23 februari, interviewde Bernard Pivot in een programma van TV5 prof. Lucien Israel, oncoloog, auteur van het zojuist verschenen boek "La vie jusqu'au bout. L'euthanasie et ses derives'. Toen Pivot deze arts vroeg of hij de euthanasie afwees en vergeleek met de nazipraktijken op grond van zijn geloofsovertuiging, antwoordde Israel dat hij jood en agnost was. Waarom doet Goddijn dan zoveel moeite om de beschuldiging aan de kardinaal te adresseren, als blijkbaar ook uit andere hoek hetzelfde allang gezegd is? Die kwetsende vergelijking blijkt dus niet een rooms-katholieke exclusiviteit te zijn.

Tenslotte, een heel andere zaak. Om de taalnuances te beleven die deze krant zo ambieert: in Goddijns artikel had af en toe in plaats van Vaticaan de Heilige Stoel moeten staan. Want dat is wat de nuntius vertegenwoordigt, niet het kleine landje waarin de Sint Pieter staat.

    • Carmen Montón Lecumberri