Een mallemolen

"Mixed is gewoon een mallemolen. Het team dat aan het eind van de zondagmiddag toevallig bovenaan staat is kampioen. De paren, mannetjes en vrouwtjes dus, zijn meestal niet goed ingespeeld. Maar ze zijn over het algemeen toch net iets sterker dan de vaste partnerships die ook meedoen, want die bestaan weer niet uit de echte topspelers.''

Frans Borm, captain van het winnende viertal, relativeert zijn zojuist verworven landstitel met verve. Hij veroverde het kampioenschap gemengde viertallen met Tula Keso, een Finse van origine, die al jaren in Amsterdam woont. Zij is ooit door topbridger Jouko Renqvist, een Zweedse Fin met een Nederlands paspoort, verleid om naar Nederland te komen. Over de belevenissen van het team van Renqvist zo dadelijk meer. Het nevenpaar van Borm-Keso is Martine Verbeek en Jan Timmer. Behalve Borm, die daar al eens met Modalfa in slaagde, is het voor deze spelers de eerste keer dat zij een nationale titel voor zich opeisten.

Bij de bescheiden Borm, overigens ook internationaal schaakmeester, hoef je om mooie spelletjes van zijn eigen viertal nauwelijks aan te komen. Uiteindelijk weet hij nog twee bijzondere handen op te lepelen, waarvan een van de concurrentie. Beide hadden grote invloed op de einduitslag. De eerste komt uit de wedstrijd tussen team Bakker en team Vriend:

Noord geverNoord

OW kw. ß7 -

ß6 3

ß5 HV97543

ß4 VB974

West Oost

ß7 AV7 ß7 B1086432

ß6 AHB1087ß6 V52

ß5 B ß5 6

ß4 A102 ß4 63

Zuid

ß7 H95

ß6 964

ß5 A1082

ß4 H85

West Noord Oost Zuid

Gielkens Vriend v.d. Neut Maas

pas pas pas

1ß6 2SA pas 3ß5

3ß65ß5pas pas

dbl pas 5ß7 6ß5

6ß7pas pas pas

Aan deze tafel met louter internationals gebeurden wonderlijke dingen. Met haar "unusual' 2SA gaf Bep Vriend een tweekleurenspel klaver-ruiten aan. De kaart van Anton Maas sluit er perfect op aan. Maas' bepaald tamme 3ß5 is wellicht te verklaren door de lichte ongesteldheid waarin hij verkeerde. Een dag eerder was hij met jetlag plus virusontsteking teruggekomen uit Indonesië waar hij, spelend voor het Nederlands team, een groot toernooi had gewonnen. Hoe dan ook, OW kregen op drieniveau de mogelijkheid tot een extra bod (doublet), waardoor Jaap van der Neut in tweede instantie geïnspireerd 5ß7 waagde. Maas werd nu pas echt wakker met 6ß5. Toen Ine Gielkens hierover nog eens 6ß7 bood, hield Maas het met zijn kaart-met-verdediging begrijpelijkerwijs voor gezien. Fout, want 6ß7 zit erin omdat de snit op ß7H goed zit en een klaverenverliezer weggaat op de vrije harten. Blijkbaar had zuid nog eens 7ß5 moeten bieden, dat gaat maar twee down. Aan de andere kant het bewijs dat het lonend kan zijn om quick en dirty te bieden.

West Noord Oost Zuid

v.d. Pas Begas TammensBakker

3ß5 pas 3SA

4ß6 5ß4 5ß6 6ß5

dblpas pas pas

Door van huis uit te preëmpten waren Han Begas en Ellen Bakker erin geslaagd Marijke van der Pas en Kees Tammens uit de goede troefkleur (schoppen) te houden. Voor laatst genoemd paar lag een levensgroot gevaar op de loer: 6ß6. Daartegen start noord met ruiten. Zuid neemt en switcht schoppen, getroefd door noord. De schermutselingen leverde team Bakker 1330 punten (16 imps) op.

Het volgende spel was zo mogelijk nog dramatischer. Het leidde ertoe dat het op dat moment bovenaan staande team Renqvist uit de kop van het klassement wegviel. Het deed zich voor in de wedstrijd tussen dat team en team Borm.

Oost geverNoord

Allen kw. ß7 5

ß6 V1053

ß5 H1043

ß4 V1096

West Oost

ß7 -ß7 B109632

ß6 A76 ß6 H9

ß5 VB82ß5 9765

ß4 AH8752 ß4 4

Zuid

ß7 AHV874

ß6 B842

ß5 A

ß4 B3

West Noord Oost Zuid

Keso Renqvist Borm Debets

pas 1ß7/4ß7

dbl pas pas pas

Een raar biedverloop, dat als volgt te verklaren is. Zuid zat de Noordhollandse Marjolein Debets, die tot dat moment een vlekkeloos toernooi speelde. Zoals al eerder in deze kolommen gememoreerd worden ook op topniveau nog wel eens aperte fouten gemaakt. Debets opende voor haar beurt met 1ß7. Conform de regels werd noord van het bieden uitgesloten. Debets besloot daarom om met 4ß7 te openen, vanuit haar kaart gezien de meest voor de hand liggende manche. Tula Keso rook haar kans en maakte het af met een doublet, door Frans Borm dankbaar ingelaten: drie down, 800. Aan de andere kant zaten NZ, Martine Verbeek en Jan Timmer, in 4ß6 -2, 200. Dus 12 imps naar team Borm, genoeg voor het kampioenschap.

Vier teams eindigden vlak bij elkaar. Hadden Debets-Renqvist op het tweede spel 3SA, dat kansen heeft, uitgeboden en gemaakt, dan had hun team gewonnen. Zouden ze 4ß6 bereikt hebben en daarin ongedoubleerd één down zijn gegaan, dan waren ze nog tweede geweest.

Eindstand:

1. Borm (-Keso, Verbeek-Timmer) 184; 2. Bakker (-Begas, Van der Neut-Gielkens) 182; 3. Vriend (-Maas, Van der Pas-Tammens) 180; 4. Renqvist (-Debets, Paulissen-Speelman) 176.

    • Jan van Cleeff