Cuba krijgt mogelijk weer olie uit Venezuela

Venezuela en Rusland overwegen hervatting van de olieleveranties aan Cuba. De drie landen hadden sinds het begin van de jaren '80 een ruilhandelovereenkomst, waarbij Venezuela Cuba 30.000 vaten olie per dag leverde en Rusland dezelfde hoeveelheid naar Venezolaanse raffinaderijen in West-Europa transporteerde. Cuba betaalde in suiker.