Conflict over CAO schoonmaaksector

ROTTERDAM, 6 MAART. De onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers in de schoonmaakbranche over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) zijn gisteren afgebroken. Beide partijen konden het niet eens worden over collectieve aanvulling van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WAO).

De werkgevers hebben de vakbonden voorgesteld een gezamenlijk onderzoek naar reparatie van het "WAO-gat' te doen. Twee weken geleden wezen de werkgevers, verenigd in de OSB, zo'n onderzoek nog van de hand. “Een gezamenlijk onderzoek betekent niet automatisch dat we overgaan tot collectieve herverzekering”, aldus secretaris N. Davelaar van de OSB.

Vooruitlopend op de resulaten van het gezamenlijke onderzoek dat geruime tijd in beslag zal nemen, eisten de vakbonden gisteren medewerking van de werkgevers aan WAO-reparatie in de komende twee jaar. “Alleen een studie is nu te weinig. Daar hadden we anderhalve maand geleden al mee kunnen beginnen”, aldus onderhandelaar B. Roodhuizen van de Industriebond FNV.

Reparatie van het WAO-gat in de schoonmaakbranche (160.000 werknemers) kost volgens Roodhuizen één procent van het totale loon. De vakbonden willen dat ondernemers en werknemers elk de helft van dit bedrag voor hun rekening nemen. De OSB vindt dat de werknemers eventuele WAO-reparatie volledig zelf moeten betalen. Bovendien verschillen partijen van mening over de vraag of ook de werknemers met kleine deeltijdbanen onder een eventuele regeling ter reparatie van het WAO-gat moeten vallen.

De OSB heeft gisteren toegezegd over twee weken met een voorstel over compensatie van het WAO-gat te doen. De bonden zullen dan bezien of ze de onderhandelingen over de nieuwe CAO voorzetten.

De Dienstenbond FNV heeft gisteren met de vakcentrale FNV en negen aangesloten vakorganisaties wel overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor de FVN-medewerkers. Daarin is collectieve reparatie van het WAO-gat geregeld, waarvan de kosten zowel door de werkgevers (vakcentrale en bonden) als de werknemers (1.500) worden gedragen. Hiervoor wordt onder meer de verwachte daling van de WAO-premie aangewend. Aanvankelijk eisten werkgevers versobering van de bestaande bovenwettelijke aanvullingen op de WAO, maar deze eis hebben ze laten vallen.

De Industrie- en voedingsbond CNV opent in de loop van volgende week een landelijk actiecentrum voor de metaal- en elektrotechnische industrie. De bond gaat bovendien stakingsvergaderingen voorbereiden. De Industriebond FNV besloot daartoe eerder deze week. Het CAO-overleg in de "grootmetaal' liep vorige week vast op de WAO-reparatie.