COLUMN

In het getroubleerde stuk dat de hoogleraar H.L. Wesseling in NRC Handelsblad van 4 maart wijdde aan "Hedendaags Feminisme' staat slechts één treffende zin: “Het is helemaal niet verplicht voor een hoogleraar om een column te schrijven.”

    • Prof. Mr. B. de Gaay Fortman