Centrale inning van kinder-alimentatie

DEN HAAG, 6 MAART. Alimentatie voor kinderen zal in de toekomst worden geïnd door één centraal orgaan indien de ouder die deze alimentatie moet betalen in gebreke blijft.

Momenteel houden zich hiermee nog 19 Raden voor de Kinderbescherming bezig. Staatssecretaris Kosto (justitie) heeft hiervoor gisteren een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om een totaalbedrag van ongeveer 175 miljoen gulden aan per jaar.