BNP Zwitserland daalt 1,3 procent

Het bruto binnenlands produkt van Zwitserland is volgens voorlopige cijfers in het laatste kwartaal van vorig jaar afgenomen met 1,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal.

In vergelijking met het vierde kwartaal van 1991 was het bbp 1,1 procent kleiner. Over heel 1992 nam het bbp af met 0,2 procent. In 1991 bedroeg de achteruitgang 0,1 procent.