Bezwaarschrift Forum tegen fusie en standplaats

ENSCHEDE, 6 MAART. Het Enschedese opera- en orkestbedrijf Forum heeft bij de Raad van State een bezwaarschrift ingediend tegen de beslissing van minister d'Ancona om het orkest van Forum te laten fuseren met het Gelders Orkest en het nieuwe orkest in Arnhem te vestigen. Forum wil dat het nieuwe orkest Enschede als standplaats krijgt.

Ook tekent Forum bezwaar aan tegen de manier waarop de minister wil overgaan tot de oprichting van het nieuwe operagezelschap dat Opera Forum moet opvolgen. Door het orkest uit Enschede weg te halen wordt niet langer voldaan aan de voorwaarden die Overijsselse overheden verbonden aan een bijdrage aan het delgen van de schuld van Forum. Daardoor ontstaat een gat van 1,7 miljoen gulden en wordt Forum in een fiancieel nijpende positie gebracht, aldus het bezwaarschrift.