Adviesraad pleit voor terugkeer van ochtendgymnastiek

HILVERSUM, 6 MAART. De Programmaraad heeft het bestuur van de NOS het dringende advies gegeven de ochtendgymnastiek in ere te herstellen op radio of tv.

Onder groot protest verdween dit programma vorig jaar oktober van de radio. Duizenden mensen hebben sindsdien boze brieven geschreven aan de NOS. Het CDA-Kamerlid Koetje stelde over deze kwestie Kamervragen aan minister d'Ancona van WVC. De directie radio van de NOS zag echter geen kans het programma opnieuw onder te brengen.

De Programmaraad, een adviesorgaan van het bestuur van de NOS, vindt dat het programma moet terugkeren en vraagt zich af of dat niet het beste zou kunnen op de televisie. Volgens de raad is televisie het geëigende medium voor ochtendgymnastiek. Omdat de omroepen in oktober met televisie overdag beginnen is het nu ook mogelijk. De NOS moet onderzoeken of in de tussentijd het programma niet alsnog op de radio kan worden uitgezonden.